TECHNIK REKLAMY 333907

PGF.07. WYKONYWANIE PRZEKAZU REKLAMOWEGO PGF.08. ZARZĄDZANIE KAMPANIĄ REKLAMOWĄ
Nauka tego zawodu realizowana jest w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego (KKZ).

 

Technik reklamy to zawód dla osób kreatywnych, wrażliwych artystycznie, komunikatywnych, dążących do samorozwoju. Technik reklamy zajmuje się przygotowaniem, planowaniem kampanii reklamowej oraz opracowaniem strategii komunikacji marki.

Zdobędziesz umiejętności poszukiwane na rynku pracy. Przygotujesz profesjonalną kampanię reklamową z wykorzystaniem różnorodnych technik wizualnych. Podczas zajęć nauczysz się przeprowadzać analizę marketingową, zebrać informację na temat zleceniodawcy i jego oczekiwań. Przyswoisz wiedzę na temat technik marketingowych, skutecznego PR-u oraz przygotowania oferty reklamowej.

Zajęcia praktyczne z zakresu fotografii, rysunku i grafiki komputerowej pobudzą Twoją kreatywność i zapewniają warsztat niezbędny na twórczych stanowiskach pracy w agencjach reklamowych oraz działach marketingowych

 

Ukończenie jednego z poziomów kwalifikacji skutkuje otrzymaniem zaświadczenia o posiadaniu kwalifikacji zawodowych w danym zakresie, a ukończenie obu jest równoznaczne z uzyskaniem tytułu technika. Zgodnie z reformą Ministerstwa Edukacji Narodowej od września 2012 roku w kwalifikacyjnych kursach zawodowych mogą uczestniczyć wszystkie osoby pełnoletnie, które ukończyły minimum gimnazjum bądź ośmioletnią szkołę podstawową. W celu uzyskania tytułu technika należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią. Matura nie jest wymagana.

Przedmiot Ilość godzin*
EFEKTY KSZTAŁCENIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH ZAWODÓW
Język obcy zawodowy (JOZ) 20
Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) 20
Podstawy działalności gospodarczej (PDG) 20
Podstawy komunikacji społecznej (KPS) 20
Organizacja pracy w zespole (OMZ) 30
EFEKTY KSZTAŁCENIA WSPÓLNE DLA ZAWODÓW W RAMACH OBSZARU ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWEGO
Podstawy fotografii 32
Towaroznawstwo 20
Marketing 20
PGF.07. WYKONYWANIE PRZEKAZU REKLAMOWEGO
Przygotowanie oferty produktów i usług reklamowych 140
Organizacja sprzedaży produktów i usług reklamowych 140
PGF.08. ZARZĄDZANIE KAMPANIĄ REKLAMOWĄ
Tworzenie przekazu reklamowego 90
Projektowanie środków reklamowych 90
Tworzenie planu medialnego 80
Przygotowanie środków reklamowych 80
Badanie skuteczności reklamy 76
RAZEM 878

PRAKTYKA ZAWODOWA 8 TYGODNI (ŁĄCZNIE 280 GODZIN).

*Ilość godzin w kształceniu zawodowym w formie zaocznej.

Technik reklamy może podjąć pracę w agencjach reklamowych, pracowniach graficznych, drukarniach, punktach poligraficznych, agencjach PR oraz w działach marketingowych każdej firmy. Może także otworzyć własną działalność gospodarczą.

WYNAGRODZENIE

bocheński brzeski chrzanowski dąbrowski gorlicki krakowski limanowski miechowski myślenicki nowosądecki nowotarski olkuski oświęcimski proszowicki suski tarnowski tatrzański wadowicki wielicki Kraków NowySącz Tarnów
Równowaga na rynku pracy
Nadwyżka poszukujących pracy w zawodzie
Deficyt poszukujacych pracy w zawodzie

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. O szczegóły dopytaj w sekretariacie!

PODOBNE KIERUNKI

ZAPISZ SIĘ ONLINE