TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU 314202

OGR.03. PROJEKTOWANIE, URZĄDZANIE I PIELĘGNACJA ROŚLINNYCH OBIEKTÓW ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU OGR.04. ORGANIZACJA PRAC ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ ORAZ KONSERWACJĄ OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
Nauka tego zawodu realizowana jest w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego (KKZ).

Marzysz o tym, aby samodzielnie kreować otaczający Cię krajobraz? Kierunek Technik architektury krajobrazu jest skierowany właśnie dla Ciebie! Projektanta ogrodów cechuje umiejętność inwentaryzacji zieleni i infrastruktury, pracy z mapą zasadniczą i miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

W swojej pracy zajmuje się pielęgnacją terenów zielonych miast i obszarów wiejskich. Wykonuje pielęgnację parków, kieruje oraz nadzoruje pracą zespołu. Zajmuje się doborem gatunków roślin ozdobnych do urządzania roślinnych obiektów architektury krajobrazu i dekoracji wnętrz.

Podczas nauki zdobędziesz umiejętności w zakresie twórczego myślenia i łatwego przejścia od pomysłu do wykonania. Jako absolwent tego kierunku wykażesz się umiejętnościami porządkowania przestrzeni, planowania i kompozycji ogrodowej. Podczas zajęć praktycznych graficznie przedstawić koncepcje ogrodu przydomowego wraz z jego najbliższym otoczeniem. Uzyskasz pożądane na rynku pracy kompetencje z zakresu podstaw prawnych projektowania i realizacji ogrodu. Jako specjalista wykonasz profesjonalnie kosztorys.

Ukończenie jednego z poziomów kwalifikacji skutkuje otrzymaniem zaświadczenia o posiadaniu kwalifikacji zawodowych w danym zakresie, a ukończenie obu jest równoznaczne z uzyskaniem tytułu technika. Zgodnie z reformą Ministerstwa Edukacji Narodowej od września 2012 roku w kwalifikacyjnych kursach zawodowych mogą uczestniczyć wszystkie osoby pełnoletnie, które ukończyły minimum gimnazjum bądź ośmioletnią szkołę podstawową. W celu uzyskania tytułu technika należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią. Matura nie jest wymagana.

Przedmiot Ilość godzin*
EFEKTY KSZTAŁCENIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH ZAWODÓW
Język obcy zawodowy (JOZ) 20
Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) 15
Podstawy działalności gospodarczej (PDG) 15
Podstawy komunikacji społecznej (KPS) 15
Organizacja pracy zespołu (OMZ) 15
EFEKTY KSZTAŁCENIA WSPÓLNE DLA ZAWODÓW W RAMACH OBSZARU ROLNICZO - LEŚNEGO
Podstawy architektury krajobrazu 20
Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu 20
Obiekty małej architektury krajobrazu 20
Projekty obiektów architektury krajobrazu 20
Prace w obiektach architektury krajobrazu 20
Przepisy ruchu drogowego kategorii T 15
OGR.03. PROJEKTOWANIE, URZĄDZANIE I PIELĘGNACJA ROŚLINNYCH OBIEKTÓW ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
Przygotowanie roślin ozdobnych do urządzania obiektów architektury krajobrazu 170
Wykonywanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu 175
OGR.04. ORGANIZACJA PRAC ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ ORAZ KONSERWACJĄ OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
Kształtowanie i projektowanie obiektów małej architektury krajobrazu 170
Urządzanie i konserwacja obiektów małej architektury krajobrazu 168
RAZEM 878

PRAKTYKA ZAWODOWA 8 TYGODNIE (ŁĄCZNIE 280 GODZIN).

*Ilość godzin w kształceniu zawodowym w formie zaocznej.

Projektant ogrodu może realizować się zawodowo w biurach projektowych i architektonicznych, szkółkach ogrodniczych, a także podjąć własną działalność gospodarczą.

WYNAGRODZENIE

bocheński brzeski chrzanowski dąbrowski gorlicki krakowski limanowski miechowski myślenicki nowosądecki nowotarski olkuski oświęcimski proszowicki suski tarnowski tatrzański wadowicki wielicki Kraków NowySącz Tarnów
Równowaga na rynku pracy
Nadwyżka poszukujących pracy w zawodzie
Deficyt poszukujacych pracy w zawodzie

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. O szczegóły dopytaj w sekretariacie!

PODOBNE KIERUNKI

ZAPISZ SIĘ ONLINE