TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU 314202

OGR.03. PROJEKTOWANIE, URZĄDZANIE I PIELĘGNACJA ROŚLINNYCH OBIEKTÓW ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU OGR.04. ORGANIZACJA PRAC ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ ORAZ KONSERWACJĄ OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
Nauka tego zawodu realizowana jest w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego (KKZ).

Marzysz o tym, aby samodzielnie kreować otaczający Cię krajobraz? Kierunek Technik architektury krajobrazu jest skierowany właśnie dla Ciebie! Projektanta ogrodów cechuje umiejętność inwentaryzacji zieleni i infrastruktury, pracy z mapą zasadniczą i miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

W swojej pracy zajmuje się pielęgnacją terenów zielonych miast i obszarów wiejskich. Wykonuje pielęgnację parków, kieruje oraz nadzoruje pracą zespołu. Zajmuje się doborem gatunków roślin ozdobnych do urządzania roślinnych obiektów architektury krajobrazu i dekoracji wnętrz.

Podczas nauki zdobędziesz umiejętności w zakresie twórczego myślenia i łatwego przejścia od pomysłu do wykonania. Jako absolwent tego kierunku wykażesz się umiejętnościami porządkowania przestrzeni, planowania i kompozycji ogrodowej. Podczas zajęć praktycznych graficznie przedstawić koncepcje ogrodu przydomowego wraz z jego najbliższym otoczeniem. Uzyskasz pożądane na rynku pracy kompetencje z zakresu podstaw prawnych projektowania i realizacji ogrodu. Jako specjalista wykonasz profesjonalnie kosztorys.

Ukończenie jednego z poziomów kwalifikacji skutkuje otrzymaniem certyfikatu o posiadaniu kwalifikacji zawodowych w danym zakresie, a ukończenie obu jest równoznaczne z uzyskaniem tytułu technika. W kwalifikacyjnych kursach zawodowych mogą uczestniczyć wszystkie osoby pełnoletnie, które ukończyły minimum gimnazjum bądź ośmioletnią szkołę podstawową. W celu uzyskania tytułu technika należy mieć ukończoną szkołę średnią. Matura nie jest wymagana.

Przedmiot Ilość godzin*
OGR.03. PROJEKTOWANIE, URZĄDZANIE I PIELĘGNACJA ROŚLINNYCH OBIEKTÓW ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
KSZTAŁCENIE ZAWODOWE TEORETYCZNE
Bezpieczeństwo i higiena pracy w architekturze krajobrazu 20
Komunikacja interpersonalna i społeczna 20
Język angielski zawodowy 20
Marketing 20
Wprowadzenie do architektury krajobrazu 40
Rośliny i projekty roślinne w architekturze krajobrazu 60
Doradztwo w zakresie środków ochrony roślin 20
KSZTAŁCENIE ZAWODOWE PRAKTYCZNE
Urządzanie i pielęgnowanie terenów zieleni 120
Pracownia architektury krajobrazu 177
OGR.04. ORGANIZACJA PRAC ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ ORAZ KONSERWACJĄ OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
KSZTAŁCENIE ZAWODOWE TEORETYCZNE
Bezpieczeństwo i higiena pracy w architekturze krajobrazu 20
Język angielski zawodowy 20
Obiekty małej architektury krajobrazu na terenach zieleni 120
KSZTAŁCENIE ZAWODOWE PRAKTYCZNE
Sporządzanie projektów obiektów małej architektury krajobrazu 100
Prace budowlane i konserwacja obiektów małej architektury krajobrazu 111
RAZEM 868

PRAKTYKA ZAWODOWA 8 TYGODNI (ŁĄCZNIE 280 GODZIN).

*Ilość godzin w kształceniu zawodowym w formie zaocznej.

Projektant ogrodu może realizować się zawodowo w biurach projektowych i architektonicznych, szkółkach ogrodniczych, a także podjąć własną działalność gospodarczą.

WYNAGRODZENIE

bocheński brzeski chrzanowski dąbrowski gorlicki krakowski limanowski miechowski myślenicki nowosądecki nowotarski olkuski oświęcimski proszowicki suski tarnowski tatrzański wadowicki wielicki Kraków NowySącz Tarnów
Równowaga na rynku pracy
Nadwyżka poszukujących pracy w zawodzie
Deficyt poszukujacych pracy w zawodzie

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. O szczegóły dopytaj w sekretariacie!

PODOBNE KIERUNKI

ZAPISZ SIĘ ONLINE