FOTOGRAF 343101

AUD.02. REJESTRACJA, OBRÓBKA I PUBLIKACJA OBRAZU
Nauka tego zawodu realizowana jest w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego (KKZ).

Pragniesz robić dobre i ciekawe zdjęcia o różnorodnej tematyce? Masz w sobie duszę artysty? Kierunek Fotograf jest stworzony dla Ciebie! Fotograf w swojej pracy wykorzystuje zarówno sprzęt analogowy, jak i cyfrowy. Wykonuje zdjęcia zgodnie z zasadami kompozycji, organizuje plan zdjęciowy oraz wykonuje zdjęcia plenerowe i studyjne.

Regularne zajęcia pomogą Ci usystematyzować i pogłębić wiedzę w zakresie fotografii oraz cyfrowej obróbki obrazu. Warsztaty – obok poznania podstaw takich jak sprawna obsługa aparatu czy właściwy dobór parametrów, decydujących o jakości zdjęcia – uwrażliwią Cię na magię światła, tła i kompozycji. Fotografując i analizując wybrane tematy nauczysz się jak budować własną formę wypowiedzi artystycznej.

Uwaga! Po ukończeniu nauki możesz kontynuować kształcenie na półrocznej kwalifikacji AUD.05, by uzyskać tytuł technika fotografii i multimediów.

Ukończenie kwalifikacji skutkuje otrzymaniem państwowego dyplomu zawodowego oraz certyfikatu o posiadaniu kwalifikacji zawodowej. W kwalifikacyjnych kursach zawodowych mogą uczestniczyć wszystkie osoby pełnoletnie, które ukończyły minimum gimnazjum bądź ośmioletnią szkołę podstawową.

Przedmiot Ilość godzin*
AUD.02. REJESTRACJA, OBRÓBKA I PUBLIKACJA OBRAZU
KSZTAŁCENIE ZAWODOWE TEORETYCZNE
Bezpieczeństwo i higiena pracy w branży fotograficznej 20
Komunikacja interpersonalna i społeczna 20
Język angielski zawodowy 20
Marketing 20
Podstawy fotografii 70
KSZTAŁCENIE ZAWODOWE PRAKTYCZNE
Techniki fotograficzne 219
Cyfrowa obróbka obrazu 190
RAZEM 559

PRAKTYKA ZAWODOWA – BRAK OBOWIĄZKU ODBYWANIA PRAKTYK.

*Ilość godzin w kształceniu zawodowym w formie zaocznej.

Fotograf znajdzie zatrudnienie w studiach fotograficznych, przemyśle fotooptycznym, agencjach reklamowych lub prowadząc własną praktykę zawodową.

WYNAGRODZENIE

bocheński brzeski chrzanowski dąbrowski gorlicki krakowski limanowski miechowski myślenicki nowosądecki nowotarski olkuski oświęcimski proszowicki suski tarnowski tatrzański wadowicki wielicki Kraków NowySącz Tarnów
Równowaga na rynku pracy
Nadwyżka poszukujących pracy w zawodzie
Deficyt poszukujacych pracy w zawodzie

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. O szczegóły dopytaj w sekretariacie!

PODOBNE KIERUNKI

ZAPISZ SIĘ ONLINE