TECHNIK GRAFIK 311943

PGF.04. PRZYGOTOWYWANIE ORAZ WYKONYWANIE PRAC GRAFICZNYCH I PUBLIKACJI CYFROWYCH PGF.05. DRUKOWANIE CYFROWE I OBRÓBKA DRUKÓW
Nauka tego zawodu realizowana jest w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego (KKZ).

Cechuje Cię umiejętność twórczego myślenia? Jesteś osobą komunikatywną i kreatywną? Wykorzystaj ten potencjał i wybierz zawód grafika. Połączenie zmysłu artystycznego z umiejętnością obsługi specjalistycznych programów komputerowych to podstawy tego zawodu.

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej przygotowuje materiały do drukowania cyfrowego, również w technologii 3D. Zajmuje się obróbką grafiki wektorowej, bitmapowej, obsługuje programy dla czytników elektronicznych.

W trakcie nauki zapoznasz się z różnymi technikami projektowania graficznego oraz specjalistycznymi programami. Zdobędziesz kompetencje w zakresie kreowania projektów, w tym między innymi materiałów reklamowych, brandingu, okładek, stron internetowych i pozostałych publikacji. Przygotujemy Cię do wykonywania wydruków wraz z opisem technologicznym.

Ukończenie jednego z poziomów kwalifikacji skutkuje otrzymaniem certyfikatu o posiadaniu kwalifikacji zawodowych w danym zakresie, a ukończenie obu jest równoznaczne z uzyskaniem tytułu technika. W kwalifikacyjnych kursach zawodowych mogą uczestniczyć wszystkie osoby pełnoletnie, które ukończyły minimum gimnazjum bądź ośmioletnią szkołę podstawową. W celu uzyskania tytułu technika należy mieć ukończoną szkołę średnią. Matura nie jest wymagana.

Przedmiot Ilość godzin*
PGF.04. PRZYGOTOWYWANIE ORAZ WYKONYWANIE PRAC GRAFICZNYCH I PUBLIKACJI CYFROWYCH
KSZTAŁCENIE ZAWODOWE TEORETYCZNE
Bezpieczeństwo i higiena pracy w branży graficznej 20
Komunikacja interpersonalna i społeczna 20
Język angielski zawodowy 20
Marketing 20
Podstawy projektowania graficznego 30
Podstawy projektowania publikacji 30
Podstawy poligrafii 30
KSZTAŁCENIE ZAWODOWE PRAKTYCZNE
Rysunek techniczny 40
Projektowanie graficzne 139
Projektowanie publikacji 139
PGF.05. DRUKOWANIE CYFROWE I OBRÓBKA DRUKÓW
KSZTAŁCENIE ZAWODOWE TEORETYCZNE
Bezpieczeństwo i higiena pracy w branży graficznej 20
Język angielski zawodowy 20
Maszyny i urządzenia cyfrowe oraz postpresowe 30
Planowanie produkcji poligraficznej 30
KSZTAŁCENIE ZAWODOWE PRAKTYCZNE
Drukowanie cyfrowe 90
Kontrola produkcji poligraficznej 90
Modelowanie i drukowanie 3D 91
RAZEM 859

PRAKTYKA ZAWODOWA 8 TYGODNIE (ŁĄCZNIE 280 GODZIN).

*Ilość godzin w kształceniu zawodowym w formie zaocznej.

Technik grafik jest obecnie potrzebny niemal w każdej firmie, która posiada dział promocji lub reklamy. Ponadto, absolwent znajdzie zatrudnienie w agencjach reklamowych lub fotograficznych, wydawnictwach, instytucjach kultury itp. Może również otworzyć własną działalność gospodarczą.

WYNAGRODZENIE

3000 zł
Minimalne zarobki
6000 zł
Średnie zarobki
15000 zł
Maksymalne zarobki

bocheński brzeski chrzanowski dąbrowski gorlicki krakowski limanowski miechowski myślenicki nowosądecki nowotarski olkuski oświęcimski proszowicki suski tarnowski tatrzański wadowicki wielicki Kraków NowySącz Tarnów
Równowaga na rynku pracy
Nadwyżka poszukujących pracy w zawodzie
Deficyt poszukujacych pracy w zawodzie

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. O szczegóły dopytaj w sekretariacie!

PODOBNE KIERUNKI

ZAPISZ SIĘ ONLINE