TECHNIK BHP 325509

BPO.01. ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM W ŚRODOWISKU PRACY
Nauka tego zawodu realizowana jest w ramach Szkoły Policealnej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej.

Technik BHP to zawód bardzo poszukiwany, ponieważ każdy pracodawca ma obowiązek przeszkolić pracowników z zakresu bezpieczeństwa. Polecamy ten kierunek osobom obdarzonym zdolnościami analitycznego myślenia, sumiennym oraz komunikatywnym. Technik bezpieczeństwa i higieny pracy analizuje stan bhp w zakładach pracy, sporządza sprawozdania oraz wydaje opinie dotyczące zagrożeń.

Technik BHP przygotowuje instrukcje, opracowuje wewnętrzne regulaminy, prowadzi szkolenia w zakresie BHP. Do ważnych zadań technika należy także analiza dotycząca BHP. Technik BHP odpowiedzialny jest za prowadzenie rejestru dokumentów dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodowych także należy do obowiązków BHP-owca.

Kwalifikację zawodową z tytułem technika uzyskasz już po 1,5 roku nauki. Kierunek ten przygotowuje do odpowiedzialnego zawodu, którego głównym zadaniem jest zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy. Podczas zajęć zdobędziesz cenną wiedzę na temat odpowiedniego przygotowania stanowiska pracy. Nauczysz się jak zapobiegać wypadkom, jak dbać o bezpieczeństwo pracowników i klientów zakładu pracy.

W celu uzyskania tytułu technika należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią. Matura nie jest wymagana.

Przedmiot Ilość godzin*
PRZEDMIOT OGÓLNOKSZTAŁCĄCY
Podstawy przedsiębiorczości 20
KSZTAŁCENIE ZAWODOWE TEORETYCZNE
Techniczne bezpieczeństwo pracy 70
Język angielski zawodowy 25
Ergonomia w procesie pracy 45
Podstawy prawa pracy 40
Zagrożenia w środowisku pracy 70
KSZTAŁCENIE ZAWODOWE PRAKTYCZNE
Ocena ryzyka zawodowego 80
Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych 55
Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy 120
RAZEM 525

PRAKTYKA ZAWODOWA 4 TYGODNIE (ŁĄCZNIE 140 GODZIN).

*Ilość godzin w kształceniu zawodowym w formie zaocznej.

Technik BHP znajdzie zatrudnienie w każdej firmie liczącej powyżej stu pracowników, w Państwowej Inspekcji Pracy, w Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub firmach przeprowadzających szkolenia BHP, może także prowadzić własną działalność gospodarczą.

WYNAGRODZENIE

2500 zł
Minimalne zarobki
3500 zł
Średnie zarobki
4500 zł
Maksymalne zarobki

bocheński brzeski chrzanowski dąbrowski gorlicki krakowski limanowski miechowski myślenicki nowosądecki nowotarski olkuski oświęcimski proszowicki suski tarnowski tatrzański wadowicki wielicki Kraków NowySącz Tarnów
Równowaga na rynku pracy
Nadwyżka poszukujących pracy w zawodzie
Deficyt poszukujacych pracy w zawodzie

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. O szczegóły dopytaj w sekretariacie!

PODOBNE KIERUNKI

ZAPISZ SIĘ ONLINE