TECHNIK LOGISTYK 333107

SPL.01. OBSŁUGA MAGAZYNÓW SPL.04. ORGANIZACJA TRANSPORTU
Nauka tego zawodu realizowana jest w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego (KKZ).

Jesteś zorganizowany, a zarazem zdolny do kreatywnego myślenia i szybkiego podejmowania decyzji? Technik logistyk to kierunek dla Ciebie!

W swojej pracy technik logistyk planuje, organizuje, kontroluje przemieszczanie towarów. Osoba wykonująca ten zawód analizuje również stan zakupów w magazynie i zarządza nimi, obsługuje zamówienia i organizuje transport. Podczas pracy technik logistyk wykorzystuje systemy informatyczne. Do zakresu obowiązków logistyka należy również współpraca z firmami spedycyjnymi, a także z urzędami celnymi

Podczas nauki zdobędziesz wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu koordynowania pracy magazynu oraz zaopatrzenia. Poznasz zasady kontroli zapasów, prognozowania popytu i realizacji zamówień. Zajęcia praktyczne z magazynowania, przygotują Cię do profesjonalnego zarządzania procesem lokalizacji zakładów produkcyjnych i składów, obsługi zwrotów, pakowania oraz gospodarowania odpadami.

Zajęcia z komunikacji społecznej rozwiną Twoje umiejętności interpersonalne, takie jak: zdolność zarządzania, pracy pod presją czasu, odporność na stres oraz umiejętność szybkiego podejmowania decyzji.

Ukończenie jednego z poziomów kwalifikacji skutkuje otrzymaniem zaświadczenia o posiadaniu kwalifikacji zawodowych w danym zakresie, a ukończenie dwóch jest równoznaczne z uzyskaniem tytułu technika. Zgodnie z reformą Ministerstwa Edukacji Narodowej od września 2012 roku w kwalifikacyjnych kursach zawodowych mogą uczestniczyć wszystkie osoby pełnoletnie, które ukończyły minimum gimnazjum bądź ośmioletnią szkołę podstawową. W celu uzyskania tytułu technika należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią. Matura nie jest wymagana.

Przedmiot Ilość godzin*
EFEKTY KSZTAŁCENIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH ZAWODÓW
Język obcy zawodowy (JOZ) 20
Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) 20
Podstawy działalności gospodarczej (PDG) 20
Podstawy komunikacji społecznej (KPS) 20
Organizacja pracy zespołu (OMZ) 30
EFEKTY KSZTAŁCENIA WSPÓLNE DLA ZAWODÓW W RAMACH OBSZARU ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWEGO
Podstawy logistyki 90
Język obcy w logistyce 41
SPL.01. OBSŁUGA MAGAZYNÓW
Gospodarka magazynowa 110
Magazyny przyprodukcyjne 70
Magazyny dystrybucyjne 70
Procesy magazynowe 114
SPL.04. ORGANIZACJA TRANSPORTU
Logistyka transportu 40
Usługi logistyczno-transportowe 40
Procesy transportowe 123
Procesy magazynowo-spedycyjne 90
RAZEM 898

PRAKTYKA ZAWODOWA 8 TYGODNI (ŁĄCZNIE 280 GODZIN).

*Ilość godzin w kształceniu zawodowym w formie zaocznej.

Logistyk jako ceniony fachowiec w tej dziedzinie znajdzie zatrudnienie w firmach spedycyjnych, handlowych i telekomunikacyjnych.

WYNAGRODZENIE

bocheński brzeski chrzanowski dąbrowski gorlicki krakowski limanowski miechowski myślenicki nowosądecki nowotarski olkuski oświęcimski proszowicki suski tarnowski tatrzański wadowicki wielicki Kraków NowySącz Tarnów
Równowaga na rynku pracy
Nadwyżka poszukujących pracy w zawodzie
Deficyt poszukujacych pracy w zawodzie

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. O szczegóły dopytaj w sekretariacie!

PODOBNE KIERUNKI

ZAPISZ SIĘ ONLINE