Egzamin zawodowy

W szkole GLOKER dbamy o to, aby egzamin był jak najmniej stresujący! Egzaminy praktyczne odbywają się w naszych pracowniach szkolnych ponieważ jesteśmy Państwowym Ośrodkiem Egzaminacyjnym. Nie musicie również martwić się testem, z wykorzystaniem systemu elektronicznego. Przeprowadzimy dla Ciebie egzamin próbny.

AdobeStock 217124407 1

Jak wygląda egzamin?

Egzamin zawodowy składa się z części pisemnej i części praktycznej.

Część pisemną wykonujesz na komputerze, czas trwania to 60 minut. Możesz spodziewać się 40 pytań zamkniętych, zawierających cztery odpowiedzi do wyboru. Pamiętaj, tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.

Część praktyczna egzaminu zawodowego polega na wykonaniu zadania lub zadań egzaminacyjnych. W zależności od wybranego przez Ciebie kierunku rezultatem egzaminu będzie usługa, dokumentacja lub wyrób. Część praktyczna trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 240 minut.

Ile trzeba uzyskać punktów, aby zdać egzamin?

Wynik egzaminu zawodowego ustala i przekazuje komisja okręgowa.

Jeśli zdasz egzamin zawodowy otrzymasz ‎‎certyfikat kwalifikacji zawodowej. Co więcej, jeśli posiadasz wykształcenie średnie, otrzymasz dyplom ‎zawodowy z tytułem technika. Do dyplomu dołącza się ‎Europass – suplement w języku angielskim i polskim, uprawniający do pracy w zawodzie na terenie całej UE oraz w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Jeśli nie zdasz egzaminu zawodowego, masz prawo przystąpić do egzaminu zawodowego lub odpowiedniej części tego egzaminu w kolejnych terminach jego przeprowadzania. Po otrzymaniu informacji o wynikach egzaminu zawodowego należy ponownie złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu.

Deklaracje przystąpienia do egzaminu, należy złożyć w sekretariacie szkoły:

Deklarację możesz pobrać TUTAJ lub odebrać ją w sekretariacie szkoły.

ZAPISZ SIĘ ONLINE