więcej
mniej

Technik BHP

Kwalifikacja

BPO.01

Technik BHP 325509

  • Kraków
Kwalifikacja: BPO. 01. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

Nauka tego zawodu realizowana jest w ramach Szkoły Policealnej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej. Kwalifikację zawodową z tytułem technika można uzyskać po 1,5 roku nauki.

Kierunek ten przygotowuje do odpowiedzialnego zawodu, którego głównym zadaniem jest zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy. Podczas zajęć Słuchacz zdobywa cenną wiedzę na temat odpowiedniego przygotowania stanowiska pracy. Uczy się jak zapobiegać wypadkom, jak dbać o bezpieczeństwo pracowników i klientów zakładu pracy. Technik BHP przygotowuje instrukcje, opracowuje wewnętrzne regulaminy, prowadzi szkolenia w zakresie BHP. Do ważnych zadań technika należy  także analiza dotycząca BHP. Technik BHP odpowiedzialny jest za usuwanie występujących zagrożeń, badanie przyczyn wypadków w pracy oraz wnioskowanie  o ich usunięcie. Dodatkowo prowadzenie rejestru dokumentów dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodowych także należy do obowiązków BHP-owca.

KIERUNEK BEZPŁATNY !
Wydajemy legitymacje szkolne oraz zaświadczenia do: ZUS, KRUS i MOPS.
Czas trwania nauki

1,5 roku (3 semestry).

System nauki

Dzienny, wieczorowy lub zaoczny.

tytuł zawodowy

W celu uzyskania tytułu technika należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią. Matura nie jest wymagana.

Praca

Technik BHP znajdzie zatrudnienie w każdej firmie liczącej powyżej stu pracowników, w Państwowej Inspekcji Pracy, w Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub firmach przeprowadzających szkolenia BHP, może także prowadzić własną działalność gospodarczą.

Wykaz przedmiotów
lp Przedmiot Semestr I Semestr II Semestr III Razem
Kształcenie zawodowe teoretyczne
1 Techniczne bezpieczeństwo pracy 40 30 0 70
2 Język obcy zawodowy 0 0 25 25
3 Ergonomia w procesie pracy 45 0 0 45
4 Podstawy prawa pracy 20 20 0 40
5 Zagrożenia w środowisku pracy 30 40 0 70
Kształcenie zawodowe praktyczne
6 Ocena ryzyka zawodowego 0 45 35 80
7 Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych 0 0 55 55
8 Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy 40 40 40 120
PRZEDMIOT OGÓLNOKSZTAŁCĄCY
9 Podstawy przedsiębiorczości* 0 0 20 20
Razem175175175525
Praktyka zawodowa 4 tygodnie (Łącznie 140 godzin).

Kształcenie praktyczne odbywa się w naszych pracowniach zawodowych oraz instytucjach stanowiących potencjalne miejsca zatrudnienia.

 

*Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. O szczegóły dopytaj w sekretariacie!