więcej
mniej

Fotograf

Kwalifikacja

AUD.02

Fotograf 343101

  • Kraków
Kwalifikacja: AUD.02. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu

Nauka tego zawodu realizowana jest w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego (KKZ).

Fotografia to kierunek przeznaczony dla wszystkich miłośników fotografii, chcących robić dobre i ciekawe zdjęcia o różnorodnej tematyce. Regularne zajęcia pomogą usystematyzować i pogłębić wiedzę w zakresie fotografii oraz cyfrowej obróbki obrazu. Warsztaty - obok poznania podstaw takich jak sprawna obsługa aparatu czy właściwy dobór parametrów, decydujących o jakości zdjęcia - uwrażliwią uczestników na magię światła, tła i kompozycji. Fotografując i analizując wybrane tematy posiadacz aparatu cyfrowego nauczy się jak budować własną formę wypowiedzi artystycznej.

Czas trwania nauki

2 lata (4 semestry).

System nauki

Dzienny, wieczorowy lub zaoczny.

Tytuł zawodowy

Ukończenie kwalifikacji skutkuje otrzymaniem zaświadczenia o posiadaniu kwalifikacji zawodowych w danym zakresie. Zgodnie z reformą Ministerstwa Edukacji Narodowej od września 2012 roku w kwalifikacyjnych kursach zawodowych mogą uczestniczyć wszystkie osoby pełnoletnie, które ukończyły minimum gimnazjum bądź ośmioletnią szkołę podstawową. Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum zasadniczą szkołę zawodową lub kurs kompetencji ogólnych na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej.
Po uzupełnieniu kwalifikacji AUD.05 oraz wykształcenia średniego, Absolwent może uzyskać tytuł Technika fotografii i multimediów.

Praca

Fotograf znajdzie zatrudnienie w studiach fotograficznych, przemyśle fotooptycznym, agencjach reklamowych lub prowadząc własną praktykę zawodową.

Wykaz przedmiotów
Lp Przedmiot Razem w cyklu kształcenia
AUD.02. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu
KSZTAŁCENIE ZAWODOWE TEORETYCZNE
1 Bezpieczeństwo i higiena pracy w branży fotograficznej 20
2 Kompetencje interpersonalne i społeczne 20
3 Język angielski zawodowy 20
4 Marketing 20
5 Podstawy fotografii 70
KSZTAŁCENIE ZAWODOWE PRAKTYCZNE
6 Techniki fotograficzne 209
7 Cyfrowa obróbka obrazu 200
Razem559
Praktyka zawodowa - brak obowiązku odbywania praktyk zawodowych.


Kształcenie praktyczne odbywa się w naszych pracowniach zawodowych oraz instytucjach stanowiących potencjalne miejsca zatrudnienia.

 

*Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. O szczegóły dopytaj w sekretariacie!