KURS JĘZYKA POLSKIEGO DLA ZAAWANSOWANYCH (C1)

Słuchacz posługujący się językiem na poziomie zaawansowanym (C1), rozumie zakres trudnych i długich tekstów, dostrzegając ich metaforyczne znaczenie . Wypowiada się płynnie i odnajduje adekwatne do tematu rozmowy sformułowania. Potrafi swobodnie posługiwać się językiem na płaszczyźnie towarzyskiej, społecznej, zawodowej i edukacyjnej. Formułuje wypowiedzi dotyczące złożonych problemów, sprawnie posługując się regułami języka polskiego.

Podczas zajęć poruszana będzie tematyka z zakresu zagadnień: człowiek (dane personalne, przynależność narodowa, wyznanie), rodzina (konflikty międzypokoleniowe, relacje rodzinne), życie codzienne (styl życia), zainteresowania (uczestnictwo w kulturze), mieszkanie(rynek mieszkaniowy, awarie i drobne naprawy), środki transportu, praca, edukacja, żywienie , zakupy i usługi, zdrowie (stan zdrowia, diagnostyka i profilaktyka, system opieki zdrowotnej), środowisko naturalne i ochrona przyrody, państwo i społeczeństwo (organizacja państwa, święta i uroczystości państwowe, warunki życia w Polsce), nauka oraz technika.

Zajęcia odbywają się we wtorki i czwartki w godzinach: 17.30-19.00 (system wieczorowy).

Przy zapisie na kurs na poziomie C1 należy wykonać test kwalifikacyjny.

Rozumienie (słuchanie, czytanie i pisanie)
Mówienie (produkcja i interakcja)
Pisanie (produkcja i interakcja)
RAZEM 120

Nasi słuchacze zapisani na kierunek kierunek bezpłatny  lub kierunek z dofinansowaniem, mają możliwość uczestnictwa w kursie języka polskiego  w promocyjnej cenie – 600 zł zamiast 1000 zł za semestr nauki!

*Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. O szczegóły dopytaj w sekretariacie!

PODOBNE KIERUNKI

ZAPISZ SIĘ ONLINE