TECHNIK ADMINISTRACJI 334306

EKA.01. OBSŁUGA KLIENTA W JEDNOSTKACH ADMINISTRACJI
Nauka tego zawodu realizowana jest w ramach Szkoły Policealnej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej.

Technik administracji to kierunek stworzony dla Ciebie, jeśli doskonale czujesz się w branży biurowej, charakteryzującej się m.in. organizacją i udziałem w spotkaniach służbowych, sporządzaniem dokumentów dotyczących spraw administracyjnych, a także prowadzeniem postępowania administracyjnego.

Tytuł technika uzyskasz już po dwóch latach nauki. Zdobędziesz wiedzę teoretyczną i praktyczną, która daje szerokie umiejętności w kategorii biurowej. Na tym kierunku będziesz korzystać z programów komputerowych niezbędnych do wykonywania zawodu. Na zajęciach przeprowadzana jest analiza danych i wyników badań. Nauczysz się rozróżniać, obliczać oraz interpretować podstawowe miary statystyczne, oraz dokonywać ich selekcji pod kątem ich przydatności analitycznej i decyzyjnej.

Jako Absolwent bez problemów będziesz stosować przepisy prawa pracy, prawa cywilnego, gospodarczego i finansów publicznych. Wszystkie zagadnienia są szeroko omawiane oraz rozszerzane przez wykwalifikowaną, oraz praktykującą w zawodzie kadrę nauczycielską.

W celu uzyskania tytułu technika należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią. Matura nie jest wymagana.

Przedmiot Ilość godzin*
PRZEDMIOT OGÓLNOKSZTAŁCĄCY
Podstawy przedsiębiorczości 20
KSZTAŁCENIE ZAWODOWE TEORETYCZNE
Bezpieczeństwo i higiena pracy w administracji 20
Ekonomiczne podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw 30
Organizacja pracy biurowej 30
Podstawy prawa administracyjnego 80
Podstawy prawa cywilnego 60
Podstawy prawa pracy 60
Podstawy prawa finansowego 20
Język angielski zawodowy 30
KSZTAŁCENIE ZAWODOWE PRAKTYCZNE
Pracownia pracy biurowej 160
Postępowanie administracyjne 190
RAZEM 700

PRAKTYKA ZAWODOWA 4 TYGODNIE (ŁĄCZNIE 140 GODZIN).

*Ilość godzin w kształceniu zawodowym w formie zaocznej.

Technik administracji może podjąć pracę w organach administracji państwowej, organizacjach europejskich, organizacjach rządowych i samorządowych oraz różnych podmiotach gospodarczych. Bardzo szerokie spektrum kształcenia daje praktycznie nieograniczone możliwości zatrudnienia w każdej firmie niezależnie od branży.

WYNAGRODZENIE

2500 zł
Minimalne zarobki
4100 zł
Średnie zarobki
7000 zł
Maksymalne zarobki

bocheński brzeski chrzanowski dąbrowski gorlicki krakowski limanowski miechowski myślenicki nowosądecki nowotarski olkuski oświęcimski proszowicki suski tarnowski tatrzański wadowicki wielicki Kraków NowySącz Tarnów
Równowaga na rynku pracy
Nadwyżka poszukujących pracy w zawodzie
Deficyt poszukujacych pracy w zawodzie

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. O szczegóły dopytaj w sekretariacie!

PODOBNE KIERUNKI

ZAPISZ SIĘ ONLINE