TECHNIK EKONOMISTA 331403

EKA.04. PROWADZENIE DOKUMENTACJI W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ EKA.05. PROWADZENIE SPRAW KADROWO-PŁACOWYCH I GOSPODARKI FINANSOWEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
Nauka tego zawodu realizowana jest w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego (KKZ).

Technik ekonomista zajmuje się kompleksowym planowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej. Jeśli jesteś osobą komunikatywną, odpowiedzialną i odporną na stres, świetnie sprawdzisz się w tej branży. Praca technika ekonomisty to przede wszystkim wykonywanie czynności biurowych:

  • prowadzenie rachunkowości,
  • zarządzanie kadrami i płacami,
  • rozliczenia podatków,
  • przeprowadzanie analiz dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Podczas nauki na tym kierunku zdobędziesz umiejętności zakresu rozwiązywania problemów o charakterze ekonomicznym. Poprzez udział w planowaniu, zarządzaniu, organizowaniu czy kontroli działań w firmie.

Uwaga! Po ukończeniu nauki możesz kontynuować kształcenie na rocznej kwalifikacji EKA.07 i uzyskać dodatkowo tytuł technika rachunkowości

Ukończenie jednego z poziomów kwalifikacji skutkuje otrzymaniem certyfikatu o posiadaniu kwalifikacji zawodowych w danym zakresie, a ukończenie obu jest równoznaczne z uzyskaniem tytułu technika. W kwalifikacyjnych kursach zawodowych mogą uczestniczyć wszystkie osoby pełnoletnie, które ukończyły minimum gimnazjum bądź ośmioletnią szkołę podstawową. W celu uzyskania tytułu technika należy mieć ukończoną szkołę średnią. Matura nie jest wymagana.

Przedmiot Ilość godzin*
EKA.05. PROWADZENIE SPRAW KADROWO-PŁACOWYCH I GOSPODARKI FINANSOWEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
KSZTAŁCENIE ZAWODOWE TEORETYCZNE
Bezpieczeństwo i higiena pracy w branży ekonomicznej 20
Komunikacja interpersonalna i społeczna 20
Język angielski zawodowy (ONLINE) 20
Polityka i organizacja przedsiębiorstw 40
Elementy statystyki opisowej (ONLINE) 30
Kadry i płace (ONLINE) 40
Rozliczenia finansowe przedsiębiorstw (ONLINE) 40
KSZTAŁCENIE ZAWODOWE PRAKTYCZNE
Systemy komputerowe w dokumentacji kadrowo-płacowej 119
Systemy komputerowe w rozliczeniach finansowych 120
EKA.04. PROWADZENIE DOKUMENTACJI W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ
KSZTAŁCENIE ZAWODOWE TEORETYCZNE
Bezpieczeństwo i higiena pracy w branży ekonomicznej 20
Język angielski zawodowy (ONLINE) 20
Podstawy ekonomii 30
Elementy prawa 30
Praca biurowa 20
Gospodarka zasobami rzeczowymi (ONLINE) 20
Sprzedaż krajowa i zagraniczna (ONLINE) 20
KSZTAŁCENIE ZAWODOWE PRAKTYCZNE
Techniki komputerowe w pracy biurowej 50
Systemy komputerowe w sprzedaży i w gospodarce zasobami rzeczowymi 75
Planowanie przedsięwzięć gospodarczych 76
RAZEM 810

PRAKTYKA ZAWODOWA 8 TYGODNI (ŁĄCZNIE 280 GODZIN).

*Ilość godzin w kształceniu zawodowym w formie zaocznej.

Technik ekonomista znajdzie zatrudnienie w zakładach budżetowych, bankach, firmach ubezpieczeniowych, biurach podatkowych, spółkach prawa handlowego, może również otworzyć własną działalność gospodarczą.

WYNAGRODZENIE

bocheński brzeski chrzanowski dąbrowski gorlicki krakowski limanowski miechowski myślenicki nowosądecki nowotarski olkuski oświęcimski proszowicki suski tarnowski tatrzański wadowicki wielicki Kraków NowySącz Tarnów
Równowaga na rynku pracy
Nadwyżka poszukujących pracy w zawodzie
Deficyt poszukujacych pracy w zawodzie

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. O szczegóły dopytaj w sekretariacie!

PODOBNE KIERUNKI

ZAPISZ SIĘ ONLINE