KSIĘGOWOŚĆ I KADRY 331403/431103

EKA.05. PROWADZENIE SPRAW KADROWO-PŁACOWYCH I GOSPODARKI FINANSOWEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
Nauka tego zawodu realizowana jest w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego (KKZ).

Księgowość i kadry to idealny kierunek dla osób o analitycznym umyśle, które dobrze czują się w świecie liczb i analiz finansowych. Prowadzenie rekrutacji, sporządzenia dokumentacji kadrowej, rozliczenia wynagrodzeń stanowi część zakresu obowiązków.

Jako Słuchacz tego kierunku zyskasz gruntowną wiedzę w dziedzinie księgowości, kadr i płac. Nauczymy Cię prowadzić dokumentację pracowniczą, pełne rejestry transakcji finansowych oraz sporządzać ewidencje i bilanse. Podczas zajęć praktycznych zdobędziesz umiejętności obsługi księgowych programów komputerowych, wypełniania wszelkich druków i formularzy, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i zatrudnianiem personelu.

Absolwent kursu potrafi dokonywać rozliczeń z ZUS-em i Urzędem Skarbowym. Zdobyta praktyka oraz wiedza, dotycząca obowiązujących przepisów prawa, gwarantują prawidłowy obieg dokumentów w firmie, a także terminowe naliczanie podatków i opłat.

Uwaga! Po ukończeniu nauki możesz kontynuować kształcenie na rocznej kwalifikacji EKA.04 i uzyskać tytuł technika ekonomisty lub na rocznej kwalifikacji EKA.07 i zdobyć tytuł technika rachunkowości.

Ukończenie kwalifikacji skutkuje otrzymaniem państwowego certyfikatu o posiadaniu kwalifikacji zawodowej. W kwalifikacyjnych kursach zawodowych mogą uczestniczyć wszystkie osoby pełnoletnie, które ukończyły minimum gimnazjum bądź ośmioletnią szkołę podstawową.

Przedmiot Ilość godzin*
EKA.05. PROWADZENIE SPRAW KADROWO-PŁACOWYCH I GOSPODARKI FINANSOWEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
KSZTAŁCENIE ZAWODOWE TEORETYCZNE
Bezpieczeństwo i higiena pracy w branży ekonomicznej 20
Komunikacja interpersonalna i społeczna 20
Język angielski zawodowy (ONLINE) 20
Polityka i organizacja przedsiębiorstw 40
Elementy statystyki opisowej (ONLINE) 30
Kadry i płace (ONLINE) 40
Rozliczenia finansowe przedsiębiorstw (ONLINE) 40
KSZTAŁCENIE ZAWODOWE PRAKTYCZNE
Systemy komputerowe w dokumentacji kadrowo-płacowej 119
Systemy komputerowe w rozliczeniach finansowych 120
RAZEM 449

PRAKTYKA ZAWODOWA 4 TYGODNIE (ŁĄCZNIE 140 GODZIN).

*Ilość godzin w kształceniu zawodowym w formie zaocznej.

Specjalista do spraw HR może znaleźć zatrudnienie w działach księgowości, fakturowania, kadr i płac, w biurach księgowych i rachunkowych, korporacjach, urzędach i instytucjach publicznych.

WYNAGRODZENIE

4000 zł
Minimalne zarobki
5600 zł
Średnie zarobki
12000 zł
Maksymalne zarobki

bocheński brzeski chrzanowski dąbrowski gorlicki krakowski limanowski miechowski myślenicki nowosądecki nowotarski olkuski oświęcimski proszowicki suski tarnowski tatrzański wadowicki wielicki Kraków NowySącz Tarnów
Równowaga na rynku pracy
Nadwyżka poszukujących pracy w zawodzie
Deficyt poszukujacych pracy w zawodzie

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. O szczegóły dopytaj w sekretariacie!

PODOBNE KIERUNKI

ZAPISZ SIĘ ONLINE