TECHNIK RACHUNKOWOŚCI 431103

EKA.05. PROWADZENIE SPRAW KADROWO-PŁACOWYCH I GOSPODARKI FINANSOWEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYC EKA.07. PROWADZENIE RACHUNKOWOŚCI
Nauka tego zawodu realizowana jest w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego (KKZ).

Technik rachunkowości to zawód dla osób dokładnych, skrupulatnych, wykazujących umiejętność analitycznego myślenia. To kierunek dla Ciebie, jeśli niestraszne Ci są wszelkiego rodzaju rozliczenia, analizy oraz sprawozdania finansowe. Technik rachunkowości dokonuje także rozliczeń z fiskusem, zna i potrafi zastosować przepisy ordynacji podatkowej, prawa pracy, prawa cywilnego, gospodarczego i finansów publicznych. Po uzupełnieniu kwalifikacji EKA. 04., Absolwent może uzyskać dodatkowo tytuł Technika ekonomisty.

Podczas zajęć będziesz przeprowadzał istotne w zawodzie analizy finansowe. Nauczysz się korzystania z księgowych programów komputerowych oraz prowadzenia rejestru transakcji finansowych. Technicy klasyfikują aktywa i pasywa, uczą się prowadzić księgi rachunkowe, rozliczać bilans, sporządzać sprawozdania finansowe oraz dokumentację przebiegu inwentaryzacji.

Pierwszą kwalifikację zawodową można uzyskać już po roku nauki, drugą z tytułem technika po 2 latach nauki. Przyszły technik kształcony jest zarówno w zakresie prowadzenia księgowości i rozliczania danin publicznych, jak i rozliczania wynagrodzeń, zgłaszania pracowników do ZUS oraz rozliczania należnych składek.

W celu uzyskania tytułu technika należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią. Matura nie jest wymagana.

Przedmiot Ilość godzin*
EKA.05. PROWADZENIE SPRAW KADROWO-PŁACOWYCH I GOSPODARKI FINANSOWEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
KSZTAŁCENIE ZAWODOWE TEORETYCZNE
Bezpieczeństwo i higiena pracy w branży ekonomicznej 20
Komunikacja interpersonalna i społeczna 20
Język angielski zawodowy 20
Polityka i organizacja przedsiębiorstw 40
Elementy statystyki opisowej 30
Kadry i płace 40
Rozliczenia finansowe przedsiębiorstw 40
KSZTAŁCENIE ZAWODOWE PRAKTYCZNE
Systemy komputerowe w dokumentacji kadrowo-płacowej 119
Systemy komputerowe w rozliczeniach finansowych 120
EKA.07. PROWADZENIE RACHUNKOWOŚCI
KSZTAŁCENIE ZAWODOWE TEORETYCZNE
Bezpieczeństwo i higiena pracy w branży ekonomicznej 20
Język angielski zawodowy 20
Podstawy prowadzenia rachunkowości finansowej 40
Sprawozdawczość i analiza finansowa 40
KSZTAŁCENIE ZAWODOWE PRAKTYCZNE
Rachunkowość przedsiębiorstw w praktyce gospodarczej 121
Systemy komputerowe w rachunkowości 120
RAZEM 810

PRAKTYKA ZAWODOWA 8 TYGODNI (ŁĄCZNIE 280 GODZIN).

*Ilość godzin w kształceniu zawodowym w formie zaocznej.

Technik rachunkowości może podjąć pracę w biurach księgowych i rachunkowych, w działach finansowych, księgowych oraz kadrowych wszystkich przedsiębiorstw oraz w instytucjach finansowych, zakładach budżetowych i bankach.

WYNAGRODZENIE

4000 zł
Minimalne zarobki
5600 zł
Średnie zarobki
12000 zł
Maksymalne zarobki

bocheński brzeski chrzanowski dąbrowski gorlicki krakowski limanowski miechowski myślenicki nowosądecki nowotarski olkuski oświęcimski proszowicki suski tarnowski tatrzański wadowicki wielicki Kraków NowySącz Tarnów
Równowaga na rynku pracy
Nadwyżka poszukujących pracy w zawodzie
Deficyt poszukujacych pracy w zawodzie

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. O szczegóły dopytaj w sekretariacie!

PODOBNE KIERUNKI

ZAPISZ SIĘ ONLINE