więcej
mniej

Asystent osoby niepełnosprawnej

Kwalifikacja

SPO.01

ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ 341201

  • Kraków

Kwalifikacja: SPO. 01. Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej

Nauka tego zawodu realizowana jest w ramach Szkoły Policealnej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej. Kwalifikację zawodową z tytułem technika można uzyskać już po roku nauki.

Asystent Osoby Niepełnosprawnej to kierunek dla osób cechujących się wysoką odpornością na stres, opanowaniem oraz chęcią niesienia pomocy. Do zadań AON należy udzielanie porad i pomocy dotyczącej zaspokojenia potrzeb i rozwiązywania problemów, a także pobudzanie aktywności osoby niepełnosprawnej. AON motywuje do podjęcia rehabilitacji, a także sam potrafi stosować zabiegi pielęgnacyjne w opiece nad przewlekle chorym, nieprzytomnym i umierającym oraz udzielać pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego. Przede wszystkim zadaniem AON jest towarzyszenie osobie niepełnosprawnej w codziennym życiu, podstawowych czynnościach jak i rozrywkach.

Kierunek bezpłatny ! 
Wydajemy legitymacje szkolne oraz zaświadczenia do: ZUS, KRUS i MOPS.
Czas trwania nauki

1 rok (2 semestry).

System nauki

Dzienny, wieczorowy lub zaoczny.

tytuł zawodowy

W celu uzyskania tytułu zawodowego należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią. Matura nie jest wymagana.

Praca

Pracę można podjąć w sanatoriach, hospicjach i szpitalach, a także w domach opieki społecznej, domach późnej starości, ośrodkach rehabilitacyjnych lub znaleźć zatrudnienie u osób prywatnych.

Wykaz przedmiotów
lp Przedmiot Semestr I Semestr II Razem
Kształcenie zawodowe teoretyczne
1 Wybrane zagadnienia z psychologii i socjologii 25 0 25
3 Elementy anatomii i patologii człowieka 20 0 20
2 Język migowy 0 20 20
4 Opieka i pielęgnacja czlowieka 40 0 40
5 Organizacja wsparcia osoby niepełnosprawnej 0 40 40
6 Język obcy w pomocy społecznej 0 20 20
Kształcenie zawodowe praktyczne
7 Umiejętności opiekuńcze 40 55 95
8 Terapia zajęciowa i aktywacja 30 40 70
PRZEDMIOT OGÓLNOKSZTAŁCĄCY
9 Podstawy przedsiębiorczości* 20 0 20
Razem175175350

 

Praktyka zawodowa 4 tygodni (łącznie 140 godzin).

 

Kształcenie praktyczne odbywa się w naszych pracowniach zawodowych oraz ośrodkach stanowiących potencjalne miejsca zatrudnienia.

*Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. O szczegóły dopytaj w sekretariacie!