TERAPEUTA ZAJĘCIOWY 325907

MED.13. ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE TERAPII ZAJĘCIOWEJ

Nauka tego zawodu realizowana jest w ramach Szkoły Policealnej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej.

Terapeuta zajęciowy to nieustannie poszukiwany zawód na rynku pracy. Zadaniem terapeuty jest rozpoznawanie i diagnozowanie potrzeb psychospołecznych i biologicznych swoich podopiecznych, co pozwala planować indywidualny i grupowy program działań terapeutycznych. Praca w tym zawodzie wymaga także szczegółowego dokumentowania, monitorowania oraz oceniania przebiegu całego procesu terapeutycznego. Terapia zajęciowa pomaga usprawnić kondycję psychiczną i fizyczną pacjenta.

Podczas dwuletniej nauki przygotujemy Cię do nawiązywania i podtrzymywania kontaktów terapeutycznych z podopiecznymi, ich rodzinami, środowiskiem oraz całym zespołem aktywizująco-terapeutycznym. Zdobędziesz umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej oraz alternatywnej. Poznasz biomedyczne podstawy anatomii, fizjologii i patofizjologii człowieka oraz metody i techniki w terapii zajęciowej.

W celu uzyskania tytułu technika należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią. Matura nie jest wymagana.

Przedmiot Ilość godzin*
PRZEDMIOT OGÓŁNOKSZTAŁCĄCY
Podstawy przedsiębiorczości 2
KSZTAŁCENIE ZAWODOWE TEORETYCZNE
Bezpieczeństwo i higiena pracy w branży medycznej 2
Podstawy terapii zajęciowej 5
Podstawy prawne w terapii zajęciowej 2
Biomedyczne podstawy anatomii, fizjologii i patofizjologii człowieka 4
Komunikacja interpersonalna 3
Komunikacja alternatywna 2
Język migowy 2
Język angielski zawodowy 2
Metodyka terapii zajęciowej 6
Diagnoza terapeutyczna 6
KSZTAŁCENIE ZAWODOWE PRAKTYCZNE
Metody i techniki terapii zajęciowej 8
Diagnozowanie w terapii zajęciowej 6
Prowadzenie zajęć terapeutycznych 24
Pierwsza pomoc w zagrożeniach zdrowia i życia 2
RAZEM 76

PRAKTYKA ZAWODOWA 6 TYGODNI (ŁĄCZNIE 210 GODZIN).

*Ilość godzin w kształceniu zawodowym w formie stacjonarnej.

Jako terapeuta zajęciowy możesz podjąć pracę w warsztatach terapii zajęciowej oraz domach opieki nad osobami starszymi. Możesz również otworzyć własną działalność gospodarczą.

WYNAGRODZENIE

bocheński brzeski chrzanowski dąbrowski gorlicki krakowski limanowski miechowski myślenicki nowosądecki nowotarski olkuski oświęcimski proszowicki suski tarnowski tatrzański wadowicki wielicki Kraków NowySącz Tarnów
Równowaga na rynku pracy
Nadwyżka poszukujących pracy w zawodzie
Deficyt poszukujacych pracy w zawodzie

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. O szczegóły dopytaj w sekretariacie!

PODOBNE KIERUNKI

ZAPISZ SIĘ ONLINE