OPIEKUN MEDYCZNY 532102

MED.14. ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNO-PIELĘGNACYJNYCH I OPIEKUŃCZYCH OSOBIE CHOREJ I NIESAMODZIELNEJ

Nauka tego zawodu realizowana jest w ramach Szkoły Policealnej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej.

Kwalifikację zawodową z tytułem technika można uzyskać już po 1,5 roku nauki. Opiekun medyczny to kierunek dla osób o rozwiniętych kompetencjach personalnych i społecznych. Wymaga posiadania bardzo dobrych zdolności komunikacyjnych, umiejętności nawiązywania kontaktu z podopiecznymi, empatii i odpowiedzialności. W trakcie zajęć Słuchacz uczy się nie tylko profesjonalnej opieki, obsługi urządzeń pomocniczych, ale także rozpoznawania i rozwiązywania problemów podopiecznego oraz asystowania podczas zabiegów pielęgniarskich. Opiekun medyczny odpowiedzialny jest za zaspokajanie podstawowych potrzeb życiowych osoby chorej i niesamodzielnej, a także pomaganie w utrzymywaniu aktywności społecznej.

W celu uzyskania tytułu zawodowego należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią. Matura nie jest wymagana.

Przedmiot Ilość godzin*
PRZEDMIOT OGÓLNOKSZTAŁCĄCY
Podstawy przedsiębiorczości 2
KSZTAŁCENIE ZAWODOWE TEORETYCZNE
Bezpieczeństwo i higiena pracy w branży medycznej 2
Anatomia, fizjologia i patofizjologia 3
Podstawy opieki nad osobą chorą i niesamodzielną 6
Podstawy opieki medycznej 4
Komunikacja interpersonalna 2
Język migowy 2
Język angielski zawodowy 2
KSZTAŁCENIE ZAWODOWE PRAKTYCZNE
Organizowanie i wykonywanie wybranych czynności pielęgnacyjnych i opiekuńczych 15
Organizowanie i wykonywanie wybranych czynności z zakresu opieki medycznej 11
Prowadzenie aktywizacji przyłóżkowej 6
Pierwsza pomoc w zagrożeniach zdrowia i życia 2
RAZEM 57

PRAKTYKA ZAWODOWA 6 TYGODNI (ŁĄCZNIE 210 GODZIN).

*Ilość godzin w kształceniu zawodowym w formie stacjonarnej.

Opiekun medyczny może podjąć pracę w sanatoriach, hospicjach i szpitalach, a także w domach opieki społecznej, domach późnej starości, ośrodkach rehabilitacyjnych lub znaleźć zatrudnienie u osób prywatnych.

WYNAGRODZENIE

5000 zł
Minimalne zarobki
7200 zł
Średnie zarobki
9000 zł
Maksymalne zarobki

bocheński brzeski chrzanowski dąbrowski gorlicki krakowski limanowski miechowski myślenicki nowosądecki nowotarski olkuski oświęcimski proszowicki suski tarnowski tatrzański wadowicki wielicki Kraków NowySącz Tarnów
Równowaga na rynku pracy
Nadwyżka poszukujących pracy w zawodzie
Deficyt poszukujacych pracy w zawodzie

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. O szczegóły dopytaj w sekretariacie!

PODOBNE KIERUNKI

ZAPISZ SIĘ ONLINE