więcej
mniej

Technik rachunkowości

Kwalifikacja

EKA.05 EKA.07

Technik rachunkowości 431103

  • Kraków
KwalifikacjA: EKA. 05. Prowadzenie SPRAW KADROWO-PŁACOWYCH I GOSPODARKI FINANSOWEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
KWALIFIKACJA: EKA. 07. PROWADZENIE RACHUNKOWOŚCI

Nauka tego zawodu realizowana jest w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego (KKZ). Pierwszą kwalifikację zawodową można uzyskać już po roku nauki, drugą z tytułem technika po 2 latach nauki.

Technik rachunkowości jest idealnym kierunkiem dla osób dokładnych i skrupulatnych, którym niestraszne są wszelkiego rodzaju rozliczenia, analizy oraz sprawozdania finansowe. Przyszły technik  kształcony jest zarówno w zakresie prowadzenia księgowości i rozliczania danin publicznych, jak i rozliczania wynagrodzeń, zgłaszania pracowników do ZUS oraz rozliczania należnych składek. Podczas zajęć Słuchacze przygotowywani są do prowadzenia istotnej w zawodzie analizy finansowej, korzystania z księgowych programów komputerowych oraz prowadzenia rejestru transakcji finansowych. Technicy klasyfikują aktywa i pasywa, uczą się prowadzić księgi rachunkowe, rozliczać bilans, sporządzać sprawozdania finansowe oraz dokumentację przebiegu inwentaryzacji. Technik rachunkowości dokonuje także rozliczeń z fiskusem, zna i potrafi zastosować przepisy ordynacji podatkowej, prawa pracy, prawa cywilnego, gospodarczego i finansów publicznych.

Po uzupełnieniu kwalifikacji EKA. 04., Absolwent może uzyskać dodatkowo tytuł Technika ekonomisty.

UWAGA! ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MEN Z DNIA 15 LUTEGO 2019, KIERUNEK ZOSTAŁ WYCOFANY Z LISTY KIERUNKÓW BEZPŁATNYCH I oD WRZEŚNIA 2019 REALIZOWANY JEST JAKO PŁATNY KKZ.
Wydajemy zaświadczenia do: ZUS, KRUS i MOPS.
Czas trwania nauki

2 lata (4 semestry).

System nauki

Dzienny, wieczorowy lub zaoczny.

tytuł zawodowy

W celu uzyskania tytułu technika należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią. Matura nie jest wymagana.

Praca

Technik rachunkowości może podjąć pracę w biurach księgowych i rachunkowych, w działach finansowych, księgowych oraz kadrowych wszystkich przedsiębiorstw oraz w instytucjach finansowych, zakładach budżetowych i bankach.

 Wykaz przedmiotów

lp Przedmiot Razem w cyklu kształcenia
EKA.05. PROWADZENIE SPRAW KADROWO-PŁACOWYCH I GOSPODARKI FINANSOWEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
KSZTAŁCENIE ZAWODOWE TEORETYCZNE
1 Bezpieczeństwo i higiena pracy w branży ekonomicznej 20
2 Komunikacja interpersonalna i społeczna 20
3 Język angielski zawodowy 20
4 Polityka i organizacja przedsiębiorstw 40
5 Elementy statystyki opisowej 30
6 Kadry i płace 40
7 Rozliczenia finansowe przedsiębiorstw 40
KSZTAŁCENIE ZAWODOWE PRAKTYCZNE
8 Systemy komputerowe w dokumentacji kadrowo-płacowej 119
9 Systemy komputerowe w rozliczeniach finansowych 120
EKA.07. PROWADZENIE RACHUNKOWOŚCI
KSZTAŁCENIE ZAWODOWE TEORETYCZNE
1 Bezpieczeństwo i higiena pracy w branży ekonomicznej 20
2 Język angielski zawodowy 20
3 Podstawy prowadzenia rachunkowości finansowej 40
4 Sprawozdawczość i analiza finansowa 40
KSZTAŁCENIE ZAWODOWE PRAKTYCZNE
5 Rachunkowość przedsiębiorstw w praktyce gospodarczej 121
6 Systemy komputerowe w rachunkowości 120
Razem810

Praktyka zawodowa 8 tygodni (Łącznie 280 godzin).

Kształcenie praktyczne odbywa się w naszych pracowniach zawodowych oraz instytucjach stanowiących potencjalne miejsca zatrudnienia.

 

*Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. O szczegóły dopytaj w sekretariacie!