więcej
mniej

Technik rachunkowości

Kwalifikacja

EKA.05 EKA.07

Technik rachunkowości 431103

  • Kraków
KwalifikacjA: EKA. 05. Prowadzenie SPRAW KADROWO-PŁACOWYCH I GOSPODARKI FINANSOWEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
KWALIFIKACJA: EKA. 07. PROWADZENIE RACHUNKOWOŚCI

Nauka tego zawodu realizowana jest w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego (KKZ). Pierwszą kwalifikację zawodową można uzyskać już po roku nauki, drugą z tytułem technika po 2 latach nauki.

Technik rachunkowości jest idealnym kierunkiem dla osób dokładnych i skrupulatnych, którym niestraszne są wszelkiego rodzaju rozliczenia, analizy oraz sprawozdania finansowe. Przyszły technik  kształcony jest zarówno w zakresie prowadzenia księgowości i rozliczania danin publicznych, jak i rozliczania wynagrodzeń, zgłaszania pracowników do ZUS oraz rozliczania należnych składek. Podczas zajęć Słuchacze przygotowywani są do prowadzenia istotnej w zawodzie analizy finansowej, korzystania z księgowych programów komputerowych oraz prowadzenia rejestru transakcji finansowych. Technicy klasyfikują aktywa i pasywa, uczą się prowadzić księgi rachunkowe, rozliczać bilans, sporządzać sprawozdania finansowe oraz dokumentację przebiegu inwentaryzacji. Technik rachunkowości dokonuje także rozliczeń z fiskusem, zna i potrafi zastosować przepisy ordynacji podatkowej, prawa pracy, prawa cywilnego, gospodarczego i finansów publicznych.

Po uzupełnieniu kwalifikacji EKA. 04., Absolwent może uzyskać dodatkowo tytuł Technika ekonomisty.

KIERUNEK BEZPŁATNY DLA  IV SEMESTRÓW!
UWAGA! ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MEN Z DNIA 15 LUTEGO 2019, KIERUNEK ZOSTAŁ WYCOFANY Z LISTY KIERUNKÓW BEZPŁATNYCH I oD WRZEŚNIA 2019 REALIZOWANY JEST JAKO PŁATNY KKZ.
Wydajemy zaświadczenia do: ZUS, KRUS i MOPS.
Czas trwania nauki

2 lata (4 semestry).

System nauki

Dzienny, wieczorowy lub zaoczny.

tytuł zawodowy

W celu uzyskania tytułu technika należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią. Matura nie jest wymagana.

Praca

Technik rachunkowości może podjąć pracę w biurach księgowych i rachunkowych, w działach finansowych, księgowych oraz kadrowych wszystkich przedsiębiorstw oraz w instytucjach finansowych, zakładach budżetowych i bankach.

 Wykaz przedmiotów

lp Przedmiot Semestr I Semestr II Semestr III Semestr IV Razem
Kształcenie zawodowe teoretyczne
1 Działalność gospodarcza 25 25 0 0 50
2 Język obcy zawodowy 0 0 20 20 40
3 Wynagrodzenia i podatki 0 0 70 70 140
4 Rachunkowość finansowa 60 50 0 0 110
Kształcenie zawodowe praktyczne
5 Pracownia dokumentacji biurowej 0 30 10 0 40
6 Pracownia rachunkowości 90 70 0 0 160
7 Pracownia wynagrodzeń i danin publicznych 0 0 75 65 140
PRZEDMIOT OGÓLNOKSZTAŁCĄCY
8 Podstawy przedsiębiorczości* 0 0 0 20 20
Razem175175175175700

Praktyka zawodowa 8 tygodni (Łącznie 280 godzin).

Kształcenie praktyczne odbywa się w naszych pracowniach zawodowych oraz instytucjach stanowiących potencjalne miejsca zatrudnienia.

 

*Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. O szczegóły dopytaj w sekretariacie!