więcej
mniej

Technik ekonomista

Kwalifikacja

EKA.04 EKA.05

Technik ekonomista 331403

  • Kraków
Kwalifikacja: EKA. 04. PROWADZENIE DOKUMENTACJI W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ 
Kwalifikacja: EKA. 05. PROWADZENIE SPRAW KADROWO-PŁACOWYCH I GOSPODARKI FINANSOWEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 

Nauka tego zawodu realizowana jest w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego (KKZ).

Absolwent kierunku będzie przygotowany do kompleksowego planowania i prowadzenia działalności gospodarczej, w tym między innymi prowadzenia rachunkowości, zarządzania kadrami i płacami, rozliczania podatków, przeprowadzania analiz dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Posiada kompetencje w zakresie rozwiązywania problemów o charakterze ekonomicznym. Bierze udział w planowaniu, zarządzaniu, organizowaniu czy kontroli działań w firmie.

Czas trwania nauki

2 lata (4 semestry).

System nauki

Dzienny, wieczorowy lub zaoczny.

Tytuł zawodowy

Ukończenie jednego z  poziomów kwalifikacji skutkuje otrzymaniem zaświadczenia o posiadaniu kwalifikacji zawodowych w danym zakresie, a ukończenie obu jest równoznaczne z uzyskaniem tytułu technika. Zgodnie z reformą Ministerstwa Edukacji Narodowej od września 2012 roku w kwalifikacyjnych kursach zawodowych mogą uczestniczyć wszystkie osoby pełnoletnie, które ukończyły minimum gimnazjum bądź ośmioletnią szkołę podstawową. W celu uzyskania tytułu technika należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią. Matura nie jest wymagana.

Po uzupełnieniu kwalifikacji EKA. 07., Absolwent może uzyskać dodatkowo tytuł Technika rachunkowości.

Praca

Technik ekonomista znajdzie zatrudnienie w zakładach budżetowych, bankach, firmach ubezpieczeniowych, biurach podatkowych, spółkach prawa handlowego, może również otworzyć własną działalność gospodarczą.

Wykaz przedmiotów
Lp Przedmiot Razem w cyklu kształcenia
EKA.05. PROWADZENIE SPRAW KADROWO-PŁACOWYCH I GOSPODARKI FINANSOWEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
KSZTAŁCENIE ZAWODOWE TEORETYCZNE
1 Bezpieczeństwo i higiena pracy w branży ekonomicznej 20
2 Komunikacja interpersonalna i społeczna 20
3 Język angielski zawodowy 20
4 Polityka i organizacja przedsiębiorstw 40
5 Elementy statystyki opisowej 30
6 Kadry i płace 40
7 Rozliczenia finansowe przedsiębiorstw 40
KSZTAŁCENIE ZAWODOWE PRAKTYCZNE
8 Systemy komputerowe w dokumentacji kadrowo-płacowej 119
9 Systemy komputerowe w rozliczeniach finansowych 120
EKA. 04. PROWADZENIE DOKUMENTACJI W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ
KSZTAŁCENIE ZAWODOWE TEORETYCZNE
1 Bezpieczeństwo i higiena pracy w branży ekonomicznej 20
2 Język angielski zawodowy 20
3 Podstawy ekonomii 30
4 Elementy prawa 30
5 Praca biurowa 20
6 Gospodarka zasobami rzeczowymi 20
7 Sprzedaż krajowa i zagraniczna 20
KSZTAŁCENIE ZAWODOWE PRAKTYCZNE
8 Techniki komputerowe w pracy biurowej 50
9 Systemy komputerowe w sprzedaży i w gospodarce zasobami rzeczowymi 75
10 Planowanie przedsięwzięć gospodarczych 76
Razem810
Praktyka zawodowa 8 tygodni (Łącznie 280 godzin).

Kształcenie praktyczne odbywa się w naszych pracowniach zawodowych oraz instytucjach stanowiących potencjalne miejsca zatrudnienia.

 

*Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. O szczegóły dopytaj w sekretariacie!