więcej
mniej

Technik administracji

Kwalifikacja

EKA.01

Technik administracji 334306

  • Kraków
Kwalifikacja: EKA. 01. Obsługa klienta w jednostkach administracji

Nauka tego zawodu realizowana jest w ramach Szkoły Policealnej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej. Kwalifikację zawodową z tytułem technika można uzyskać po 2 latach nauki.

Technik administracji to kierunek stworzony dla osób, które doskonale czują się w branży biurowej, charakteryzującej się m.in. organizacją i udziałem w  spotkaniach służbowych, sporządzaniem dokumentów dotyczących spraw administracyjnych, a także  prowadzeniem postępowania administracyjnego. Przyszły Technik administracji zdobywa wiedzę teoretyczną i praktyczną, która daje szerokie umiejętności w kategorii biurowej. Na tym kierunku Słuchacze korzystają z programów komputerowych niezbędnych do wykonywania zawodu. Przygotowują standardowe formy korespondencji służbowej, a także uczą się rozróżniać, obliczać oraz interpretować podstawowe miary statystyczne oraz dokonywać ich selekcji pod kątem ich przydatności analitycznej i decyzyjnej. Na zajęciach przeprowadzana jest analiza danych i wyników badań. Absolwent zna i potrafi zastosować przepisy prawa pracy, prawa cywilnego, gospodarczego i finansów publicznych. Wszystkie zagadnienia są szeroko omawiane oraz rozszerzane przez wykwalifikowaną oraz praktykującą w zawodzie kadrę nauczycielską.

KIERUNEK BEZPŁATNY ! 
Wydajemy zaświadczenia do: ZUS, KRUS i MOPS.
Czas trwania nauki

2 lata (4 semestry).

System nauki

Dzienny, wieczorowy lub zaoczny.

tytuł zawodowy

W celu uzyskania tytułu technika należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią. Matura nie jest wymagana.

Praca

Technik administracji może podjąć pracę w organach administracji państwowej, organizacjach europejskich, organizacjach rządowych i samorządowych oraz różnych podmiotach gospodarczych. Bardzo szerokie spektrum kształcenia daje praktycznie nieograniczone możliwości zatrudnienia w każdej firmie niezależnie od branży.

Wykaz przedmiotów
lp Przedmiot Semestr I Semestr II Semestr III Semestr IV Razem
PRZEDMIOT OGÓLNOKSZTAŁCĄCY
1 Podstawy przedsiębiorczości* 10 10 0 0 20
Kształcenie zawodowe teoretyczne
2 Bezpieczeństwo i higiena pracy w administracji 20 0 0 0 20
3 Ekonomiczne podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw 30 0 0 0 30
4 Organizacja pracy biurowej 30 0 0 0 30
5 Podstawy prawa administracyjnego 30 50 0 0 80
6 Podstawy prawa cywilnego 0 30 30 0 60
7 Podstawy prawa pracy 30 30 0 0 60
8 Podstawy prawa finansowego 0 0 20 0 20
9 Język angielski zawodowy 0 0 0 30 30
Kształcenie zawodowe praktyczne
10 Pracownia pracy biurowej 25 25 55 55 160
11 Postępowanie w administracji 0 30 70 90 190
Razem175175175175700
Praktyka zawodowa 4 tygodniE (Łącznie 140 godzin).

Kształcenie praktyczne odbywa się w naszych pracowniach zawodowych oraz instytucjach stanowiących potencjalne miejsca zatrudnienia.

 

*Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. O szczegóły dopytaj w sekretariacie!