TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI 314403

SPC.01. PRODUKCJA WYROBÓW CUKIERNICZYCH SPC.07. ORGANIZACJA I NADZOROWANIE PRODUKCJI WYROBÓW SPOŻYWCZYCH
Nauka tego zawodu realizowana jest w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego (KKZ).

Posiadasz specjalizację Cukiernika? Podnieś swoje kwalifikacje i zostań Technik technologii żywności. Jest to nowy atrakcyjny zawód. Podczas pracy zajmuje się organizowaniem i nadzorowaniem przebiegu procesów technologicznych w przetwórstwie spożywczym. Prowadzi dokumentację przebiegu produkcji oraz dokonuje analiz mikrobiologicznych, chemicznych i fizycznych produktów i półproduktów żywnościowych w laboratorium.

Zajęcia obejmują  zagadnienia komunikacji interpersonalnej oraz marketingu, podczas których zdobędziesz wiedzę z zakresu prowadzenia własnej firmy.

Ukończenie jednego z poziomów kwalifikacji skutkuje otrzymaniem certyfikatu o posiadaniu kwalifikacji zawodowych w danym zakresie, a ukończenie obu jest równoznaczne z uzyskaniem tytułu technika. W kwalifikacyjnych kursach zawodowych mogą uczestniczyć wszystkie osoby pełnoletnie, które ukończyły minimum gimnazjum bądź ośmioletnią szkołę podstawową. W celu uzyskania tytułu technika należy mieć ukończoną szkołę średnią. Matura nie jest wymagana.

Przedmiot Ilość godzin*
SPEC.01. PRODUKCJA WYROBÓW CUKIERNICZYCH
KSZTAŁCENIE ZAWODOWE TEORETYCZNE
Bezpieczeństwo i higiena pracy w gastronomii 20
Komunikacja interpersonalna i społeczna 20
Język angielski zawodowy 20
Marketing 20
Podstawy przemysłu spożywczego 40
Surowce cukiernicze 45
Magazynowanie surowców cukierniczych 45
Wyposażenie techniczne zakładu cukierniczego 56
KSZTAŁCENIE ZAWODOWE PRAKTYCZNE
Pracownia cukiernicza 220
Wykonywanie dekoracji cukierniczych 60
SPC.07. ORGANIZACJA I NADZOROWANIE PRODUKCJI WYROBÓW SPOŻYWCZYCH
KSZTAŁCENIE ZAWODOWE TEORETYCZNE
Bezpieczeństwo i higiena pracy w gastronomii 20
Język angielski zawodowy 20
Organizowanie przebiegu procesów technologicznych w przetwórstwie spożywczym 80
KSZTAŁCENIE ZAWODOWE PRAKTYCZNE
Nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych 173
RAZEM 839

PRAKTYKA ZAWODOWA 8 TYGODNI (ŁĄCZNIE 280 GODZIN).

*Ilość godzin w kształceniu zawodowym w formie zaocznej.

Technik technologii żywności może podjąć pracę w zakładach przetwórstwa spożywczego, hurtowniach spożywczych, zakładach gastronomicznych, placówkach żywienia zbiorowego lub otworzyć własną działalność gospodarczą.

WYNAGRODZENIE

bocheński brzeski chrzanowski dąbrowski gorlicki krakowski limanowski miechowski myślenicki nowosądecki nowotarski olkuski oświęcimski proszowicki suski tarnowski tatrzański wadowicki wielicki Kraków NowySącz Tarnów
Równowaga na rynku pracy
Nadwyżka poszukujących pracy w zawodzie
Deficyt poszukujacych pracy w zawodzie

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. O szczegóły dopytaj w sekretariacie!

PODOBNE KIERUNKI

ZAPISZ SIĘ ONLINE