KUCHARZ 512001

HGT.02. PRZYGOTOWANIE I WYDAWANIE DAŃ

Nauka tego zawodu realizowana jest w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego (KKZ).

Kucharz to doskonały zawód dla Ciebie, jeśli Twoją pasją jest gotowanie.

Podczas nauki zdobędziesz obszerną wiedzę oraz profesjonalną praktykę w dziedzinie gastronomii. Poznasz zasady żywienia, technologii gastronomicznej oraz obowiązujących przepisów i wymogów sanitarnych. Nabędziesz umiejętności sporządzania potraw i napojów, a także ich odpowiedniej ekspozycji i ekspedycji.

Uwaga! Po ukończeniu nauki możesz kontynuować kształcenie na półrocznej kwalifikacji HGT.12, by uzyskać tytuł technika żywienia i usług gastronomicznych.

Ukończenie kwalifikacji skutkuje otrzymaniem państwowego dyplomu zawodowego oraz certyfikatu o posiadaniu kwalifikacji zawodowej. W kwalifikacyjnych kursach zawodowych mogą uczestniczyć wszystkie osoby pełnoletnie, które ukończyły minimum gimnazjum bądź ośmioletnią szkołę podstawową.

Przedmiot Ilość godzin*
HGT.02. PRZYGOTOWYWANIE I WYDAWANIE DAŃ
KSZTAŁCENIE ZAWODOWE TEORETYCZNE
Bezpieczeństwo i higiena pracy w branży gastronomicznej 20
Kompetencje interpersonalne i społeczne 20
Język angielski zawodowy 20
Marketing 20
Podstawy żywienia i gastronomii 65
Magazynowanie żywności 45
Wyposażenie zakładu gastronomicznego 40
KSZTAŁCENIE ZAWODOWE PRAKTYCZNE
Pracownia gastronomiczna 290
RAZEM 520

PRAKTYKA ZAWODOWA – BRAK OBOWIĄZKU ODBYWANIA PRAKTYK ZAWODOWYCH.

*Ilość godzin w kształceniu zawodowym w formie zaocznej.

Kucharz może podjąć pracę w hotelach, hostelach, ośrodkach wypoczynkowych, sanatoriach, pensjonatach, restauracjach i firmach cateringowych w Polsce oraz za granicą.

WYNAGRODZENIE

2500 zł
Minimalne zarobki
4300 zł
Średnie zarobki
9000 zł
Maksymalne zarobki

bocheński brzeski chrzanowski dąbrowski gorlicki krakowski limanowski miechowski myślenicki nowosądecki nowotarski olkuski oświęcimski proszowicki suski tarnowski tatrzański wadowicki wielicki Kraków NowySącz Tarnów
Równowaga na rynku pracy
Nadwyżka poszukujących pracy w zawodzie
Deficyt poszukujacych pracy w zawodzie

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. O szczegóły dopytaj w sekretariacie!

PODOBNE KIERUNKI

ZAPISZ SIĘ ONLINE