więcej
mniej

Higienistka stomatologiczna

Kwalifikacja

MED.02

HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA 325102

KWALIFIKACJA: MED. 02. WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ STOMATOLOGICZNYCH Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA JAMY USTNEJ ORAZ WSPÓŁUCZESTNICZENIE W PROCESIE LECZENIA

Nauka tego zawodu realizowana jest w ramach Szkoły Policealnej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej. 

W trakcie teoretycznych i praktycznych zajęć słuchacz nabędzie umiejętności niezbędne do pracy w zawodzie. Praca na tym stanowisku obejmuje zadania z zakresu asysty stomatologicznej: prace administracyjne, przygotowanie gabinetu, narzędzi i materiałów do pracy lekarza, wsparcie dentysty w przeprowadzaniu zabiegów u pacjenta. Ponadto, Higienistka stomatologiczna uprawniona jest do przeprowadzania wybranych procedur medycznych u pacjenta. Zajmuje się profilatyką chorób i higienizacją jamy ustnej. Prowadzi działania edukacyjne i szkoleniowe z zakresu promocji zdrowia i stomatologii.

KIERUNEK BEZPŁATNY !            
WYDAJEMY LEGITYMACJE SZKOLNE ORAZ ZAŚWIADCZENIA DO: ZUS, KRUS I MOPS.
 CZAS TRWANIA NAUKI

2 lata (4 semestry).

SYSTEM NAUKI

Dzienny, wieczorowy lub weekendowy.

TYTUŁ ZAWODOWY

W celu uzyskania tytułu technika należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią. Matura nie jest wymagana.

PRACA

Higienistka stomatologiczna może znaleźć zatrudnienie w publicznych lub prywatnych gabinetach dentystycznych, a także w szkołach, przedszkolach, ośrodkach zdrowia, gdzie poprowadzi przykładowo przegląd uzębienia, szkolenia z zakresu prawdłowej higieny jamy ustnej, zabiegi fluoryzacji, profilaktykę próchnicową czy oczyszczanie zębów.

Wykaz Przedmiotów
Lp Przedmiot Semestr I Semestr II Semestr III Semestr IV Razem
Przedmiot ogólnokształcący
1 Podstawy przedsiębiorczości* 1 1 0 0 2
kształcenie zawodowe teoretyczne
2 Bezpieczeństwo i higiena pracy 2 0 0 0 2
3 Organizacja ochrony zdrowia 0 0 2 0 2
4 Anatomia, fizjologia i patofizjologia narządu żucia 3 3 0 0 6
5 Język migowy 0 0 2 0 2
6 Język angielski zawodowy 0 0 3 0 3
7 Podstawy działalności zawodowej higienistki dentystycznej 4 0 0 0 4
8 Materiały i leki w stomatologii 0 3 3 0 6
9 Edukacja i promocja zdrowia jamy ustnej 3 3 0 0 6
kształcenie zawodowe praktyczne
10 Pracownia działalności zawodowej higienistki dentystycznej 3 5 5 3 16
11 Pracownia organizacji gabinetu i stanowisk pracy lekarza i higienistki 3 4 2 5 14
12 Pracownia farmakoterapii stomatologicznej 0 0 2 4 6
13 Pracownia i technik wykonywania zabiegów profilaktyczno-leczniczych w stomatologii 0 0 0 7 7
Razem1919191976
PRAKTYKA ZAWODOWA 6 TYGODNI (ŁĄCZNIE 210 GODZIN).

 

 *Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. O szczegóły dopytaj w sekretariacie!

ZOBACZ RÓWNIEŻ