ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA 325101

MED.01. ASYSTOWANIE LEKARZOWI DENTYŚCIE I UTRZYMANIE GABINETU W GOTOWOŚCI DO PRACY
Nauka tego zawodu realizowana jest w ramach Szkoły Policealnej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej.

 

Asystentka stomatologiczna to stworzony zawód dla Ciebie, jeśli wykazujesz się cierpliwością i wytrwałość w działaniu. Dodatkowym atutem w pracy będą predyspozycje społeczne: otwartość, łatwość w nawiązywaniu kontaktów oraz umiejętność współdziałania. Asystentka stomatologiczna współpracuje bezpośrednio z lekarzem podczas zabiegów wykonywanych z zastosowaniem sprzętu dentystycznego. Zakres obowiązków na tym stanowisku obejmuje przygotowanie gabinetu, narzędzi i materiałów niezbędnych do pracy, asystę lekarzowi w trakcie zabiegów dentystycznych oraz pracę o charakterze administracyjnym.

Podczas nauki zostaniesz przygotowany do pracy w gabinetach dentystycznych w roli asystenta/tki lekarza stomatologii. Poznasz organizację i technikę pracy w gabinecie dentystycznym, w tym czynności administracyjne i prowadzenie dokumentacji medycznej. Zajęcia z komunikacji interpersonalnej przygotują Cię do pracy bezpośrednio z pacjentem.

W celu uzyskania tytułu technika należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią. Matura nie jest wymagana.

Przedmiot Ilość godzin*
PRZEDMIOT OGÓLNOKSZTAŁCĄCY
Podstawy przedsiębiorczości 2
KSZTAŁCENIE ZAWODOWE TEORETYCZNE
Bezpieczeństwo i higiena pracy w branży medycznej 2
Anatomia, fizjologia i patofizjologia narządu żucia 3
Materiałoznawstwo w stomatologii 4
Organizacja ochrony zdrowia 2
Komunikacja interpersonalna 2
Język migowy 2
Język angielski zawodowy 2
KSZTAŁCENIE ZAWODOWE PRAKTYCZNE
Pracownia organizacji pracy w gabinecie dentystycznym 9
Pracownia techniki pracy w gabinecie dentystycznym 8
Prowadzenie dokumentacji gabinetu dentystycznego 2
Pierwsza pomoc w zagrożeniach zdrowia i życia 2
RAZEM 40

PRAKTYKA ZAWODOWA 4 TYGODNIE (ŁĄCZNIE 140 GODZIN).

*Ilość godzin w kształceniu zawodowym w formie stacjonarnej.

Jako Asystentka Stomatologiczna znajdziesz zatrudnienie w klinikach, gabinetach oraz poradniach dentystycznych.

WYNAGRODZENIE

2500 zł
Minimalne zarobki
3800 zł
Średnie zarobki
6000 zł
Maksymalne zarobki

bocheński brzeski chrzanowski dąbrowski gorlicki krakowski limanowski miechowski myślenicki nowosądecki nowotarski olkuski oświęcimski proszowicki suski tarnowski tatrzański wadowicki wielicki Kraków NowySącz Tarnów
Równowaga na rynku pracy
Nadwyżka poszukujących pracy w zawodzie
Deficyt poszukujacych pracy w zawodzie

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. O szczegóły dopytaj w sekretariacie!

PODOBNE KIERUNKI

ZAPISZ SIĘ ONLINE