HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA 325102

MED.02. WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ STOMATOLOGICZNYCH Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA JAMY USTNEJ ORAZ WSPÓŁUCZESTNICZENIE W PROCESIE LECZENIA
Nauka tego zawodu realizowana jest w ramach Szkoły Policealnej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej.

 

Higienistka stomatologiczna to zawód najbardziej poszukiwany w branży stomatologicznej. W swojej pracy wykonuje wstępne badania stomatologiczne i profilaktyczne. Higienistka zajmuje się zabiegami lakowania, piaskowania, wybielania zębów oraz usuwania złogów niezbędnych. Sporządza również dokumentacje gabinetu stomatologicznego. Higienistka stomatologiczna uprawniona jest do przeprowadzania wybranych procedur medycznych u pacjenta. Oprócz pracy w gabinecie prowadzi działania edukacyjne i szkoleniowe z zakresu promocji zdrowia i stomatologii.

Podczas dwuletniej nauki dowiesz się jak zorganizować gabinet dentystyczny i stanowiska pracy. Poznasz techniki wykonywania zabiegów profilaktyczno-leczniczych w stomatologii. Zajęcia z promocji zdrowia jamy ustnej przygotują Cię do wykonywania prelekcji ze szczotkowania, nitkowania oraz prawidłowej higienizacji jamy ustnej.

W celu uzyskania tytułu technika należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią. Matura nie jest wymagana.

Przedmiot Ilość godzin*
PRZEDMIOT OGÓLNOKSZTAŁCĄCY
Podstawy przedsiębiorczości 2
KSZTAŁCENIE ZAWODOWE TEORETYCZNE
Bezpieczeństwo i higiena pracy w branży medycznej 2
Organizacja ochrony zdrowia 2
Anatomia, fizjologia i patofizjologia narządu żucia 6
Język migowy 2
Język angielski zawodowy 3
Podstawy działalności zawodowej higienistki dentystycznej 4
Materiały i leki w stomatologii 6
Edukacja i promocja zdrowia jamy ustnej 6
KSZTAŁCENIE ZAWODOWE PRAKTYCZNE
Pracownia działalności zawodowej higienistki dentystycznej 14
Pracownia organizacji gabinetu i stanowisk pracy lekarza i higienistki 14
Pracownia farmakoterapii stomatologicznej 6
Pracownia technik wykonywania zabiegów profilaktyczno-leczniczych w stomatologii 7
Pierwsza pomoc w zagrożeniach zdrowia i życia 2
RAZEM 76

PRAKTYKA ZAWODOWA 6 TYGODNI (ŁĄCZNIE 210 GODZIN).

*Ilość godzin w kształceniu zawodowym w formie stacjonarnej.

Jako higienistka stomatologiczna znajdziesz zatrudnienie w publicznych lub prywatnych gabinetach dentystycznych, a także w szkołach, przedszkolach, ośrodkach zdrowia jako prelegent.

WYNAGRODZENIE

2500 zł
Minimalne zarobki
3800 zł
Średnie zarobki
6000 zł
Maksymalne zarobki

bocheński brzeski chrzanowski dąbrowski gorlicki krakowski limanowski miechowski myślenicki nowosądecki nowotarski olkuski oświęcimski proszowicki suski tarnowski tatrzański wadowicki wielicki Kraków NowySącz Tarnów
Równowaga na rynku pracy
Nadwyżka poszukujących pracy w zawodzie
Deficyt poszukujacych pracy w zawodzie

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. O szczegóły dopytaj w sekretariacie!

PODOBNE KIERUNKI

ZAPISZ SIĘ ONLINE