więcej
mniej

Asystentka stomatologiczna

Kwalifikacja

MED.01

ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA 325101

KWALIFIKACJA: MED. 01. Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy 

Nauka tego zawodu realizowana jest w ramach Szkoły Policealnej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej. 

Kierunek przygotowuje do pracy w gabinetach dentystycznych w roli asystenta/tki lekarza stomatologii. Zakres obowiązków na tym stanowisku obejmuje przygotowanie gabinetu, narzędzi i materiałów niezbędnych do pracy, asystę lekarzowi w trakcie zabiegów dentystycznych oraz pracę o charakterze administracyjnym. Praca w gabinecie dentystycznym wymaga sprawnej organizacji, utrzymania nienagannej higieny i dobrego kontaktu z klientem. W trakcie nauczania słuchacz nabędzie umiejętności i praktykę niezbędne do pracy w zawodzie.

KIERUNEK BEZPŁATNY !            
WYDAJEMY LEGITYMACJE SZKOLNE ORAZ ZAŚWIADCZENIA DO: ZUS, KRUS I MOPS.
CZAS TRWANIA NAUKI

1 rok (2 semestry). 

SYSTEM NAUKI

Dzienny, wieczorowy lub weekendowy.

TYTUŁ ZAWODOWY

W celu uzyskania tytułu technika należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią. Matura nie jest wymagana.

PRACA

Asystentka stomatologiczna może podjąć pracę w publicznych lub prywatnych gabinetach dentystycznych, ośrodkach zdrowia, przychodniach lub klinikach.

WYKAZ PRZEDMIOTÓW
Lp Przedmiot Semestr I Semestr II Razem
Przedmiot ogólnokształcący
1 Podstawy przedsiębiorczości* 1 1 2
kształcenie zawodowe teoretyczne
2 Bezpieczeństwo i higiena pracy 2 0 2
3 Anatomia, fizjologia i patofizjologia narządu żucia 3 0 3
4 Materiałoznawstwo w stomatologii 2 2 4
5 Organizacja ochrony zdrowia 0 2 2
6 Komunikacja interpersonalna 0 2 2
7 Język migowy 0 2 2
8 Język angielski zawodowy 2 0 2
kształcenie zawodowe praktyczne
9 Pracownia organizacji pracy w gabinecie dentystycznym 5 4 9
10 Pracownia techniki pracy w gabinecie dentystycznym 3 5 8
11 Prowadzenie dokumentacji gabinetu dentystycznego 0 2 2
12 Pierwsza pomoc w zagrożeniach zdrowia i życia 2 0 2
Razem202040
PRAKTYKA ZAWODOWA 4 TYGODNIE (ŁĄCZNIE 140 GODZIN).

 

 *Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. O szczegóły dopytaj w sekretariacie!

ZOBACZ RÓWNIEŻ