więcej
mniej

Technik technologii żywności

Kwalifikacja

SPC.01 SPC.07

technik technologii żywności 314403

KWALIFIKACJA: SPC.01. PRODUKCJA WYROBÓW CUKIERNICZYCH
kwalifikacja: SPC.07. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

Nauka tego zawodu realizowana jest w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego (KKZ).

Technik technologii żywności to kierunek dla osób, które interesują się zarówno sztuką kulinarną, jak i tajnikami prowadzenia działalności gastronomicznej. Słuchacz zdobywa wiedzę na temat planowania i oceny żywności pod względem jakościowym. Nabywa umiejętności sporządzania potraw i napojów, a także ich ekspedycji. Absolwent przygotowany jest do prowadzenia działalności gastronomicznej, zna zagadnienia związane z technologią żywienia, organizacją produkcji oraz usług gastronomicznych, potrafi sprawnie zarządzać i komunikować się z zespołem.

CZAS TRWANIA NAUKI

2,5 roku (5 semestrów).

SYSTEM NAUKI

Dzienny, wieczorowy lub zaoczny.

TYTUŁ ZAWODOWY

Ukończenie jednego z  poziomów kwalifikacji skutkuje otrzymaniem zaświadczenia o posiadaniu kwalifikacji zawodowych w danym zakresie, a ukończenie obu jest równoznaczne z uzyskaniem tytułu technika. Zgodnie z reformą Ministerstwa Edukacji Narodowej od września 2012 roku w kwalifikacyjnych kursach zawodowych mogą uczestniczyć wszystkie osoby pełnoletnie, które ukończyły minimum gimnazjum bądź ośmioletnią szkołę podstawową. W celu uzyskania tytułu technika należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią. Matura nie jest wymagana.

PRACA

Technik technologii żywności może podjąć pracę w zakładach przetwórstwa spożywczego, hurtowniach spożywczych, zakładach gastronomicznych, placówkach żywienia zbiorowego lub otworzyć własną działalność gospodarczą.

WYKAZ PRZEDMIOTÓW
Lp Przedmiot Razem w cyklu kształcenia
Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów
1 Język obcy zawodowy (JOZ) 20
2 Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) 20
3 Podstawy działalności gospodarczej (PDG) 20
4 Podstawy komunikacji społecznej (KPS) 20
5 Organizacja pracy zespołu (OMZ) 30
Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru turystyczno-gastronomicznego
6 Podstawy technologii żywności 40
7 Technika w produkcji cukierniczej 108
TG.04: Produkcja wyrobów cukierniczych
8 Gospodarka magazynowa w zakładzie cukierniczym 141
9 Procesy produkcji wyrobów cukierniczych 141
10 Dekorowanie wyrobów cukierniczych i przygotowanie ich do dystrybucji 141
TG.17: ORGANIZACJA I NADZOROWANIE PRODUKCJI WYROBÓW SPOŻYWCZYCH
11 Organizacja produkcji żywności 55
12 Nadzór i monitoring produkcji żywności 56
Razem792
PRAKTYKA ZAWODOWA 8 TYGODNI (ŁĄCZNIE 280 GODZIN).

Kształcenie praktyczne odbywa się w naszych pracowniach zawodowych oraz instytucjach stanowiących potencjalne miejsca zatrudnienia.

 

*Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. O szczegóły dopytaj w sekretariacie!