Praktyka zawodowa

Przypominamy, o obowiązku realizacji praktyki zawodowej. Ocena z praktyki zawodowej znajduje się na świadectwie szkolnym.

Przed rozpoczęciem praktyki zawodowej w sekretariacie szkoły należy pobrać dzienniczek praktyk i umowę dot. praktycznej nauki zawodu.

Uzupełnione dzienniczki praktyk można dostarczyć do sekretariatu szkoły przed zakończeniem nauki.

Słuchacz może uzyskać zwolnienie z praktyki zawodowej, na postawie zaświadczenia od pracodawcy. Pracodawca powinien potwierdzić zakres obowiązków oraz staż pracy w zawodzie odpowiadający długości trwania nauki w szkole.