TERMINY ZALICZANIA PRAKTYK ZAWODOWYCH

Jeśli to nie jest Twój ostatni semestr z nami:
 
Ze względu na Covid-19 termin zaliczenia praktyk zawodowych jest przedłużony do 31 sierpnia - osoby kontynuujące naukę mogą też przesunąć praktyki na kolejny semestr i nie wymaga to nawet zgłoszenia.
 
Co jeśli kończysz szkołę lub masz egzamin zawodowy z pierwszej kwalifikacji?
 
Jeśli nie możecie odbywać praktyki zawodowej z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, poproście o zaświadczenie, które to potwierdzi, a my na podstawie Rozporządzenia wystawimy Wam ocenę klasyfikacyjną z zajęć prowadzonych w ramach praktycznej nauki zawodu za faktyczny okres realizacji nauki.
 
Pytania?
Jak zwykle zapraszamy do kontaktu: szkola@gloker.pl