więcej
mniej

KURS PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ

 

2 H ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH.

6 H ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH.

PROGRAM KURSU PIERWSZEJ POMOCY ZAWIERA NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE

Aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy

Łańcuch ratunkowy

Bezpieczeństwo podczas udzielania pierwszej pomocy

Ocena stanu poszkodowanego (ćwiczenia)

Ocena przytomności

- Udrożnienie dróg oddechowych

Ocena oddechu

Ocena oznak krążenia

Ocena oddechu

Wywiad z poszkodowanym

Ewakuacja

Wzywanie pomocy

Pozycja bezpieczna, przewracanie z brzucha na plecy (ćwiczenia)

2. RANY I OBRAŻENIA CIAŁA

Zasady postępowania z ranami, opatrywanie ran (ćwiczenia)

Postępowanie przy krwotoku z nosa

Mechanizm urazu

Obrażenia poszczególnych części ciała

Znaczenie czasu w urazach

Oparzenia

Porażenie prądem

3. REUSCYTACJA KRĄŻENIOWO – ODDECHOWA Z UŻYCIEM AUTOMATYCZNEGO DEFIBRYLATORA ZEWNĘTRZNEGO

Definicja resuscytacji krążeniowo oddechowej

Pokaz postępowania z osobą nieoddychającą z użyciem AED

Użycie AED

Ćwiczenia z resuscytacji krążeniowo - oddechowej

4. STANY NAGŁE ZAGROŻENIA ŻYCIA

Omdlenie

Zawał serca

Udar mózgu

Napad drgawek

Astma oskrzelowa

Cukrzyca

Zatrucia

Wstrząs

Zadławienie

5. WIADOMOŚCI KOŃCOWE

Postępowanie w różnych sytuacjach

Pierwsza pomoc psychologiczna

Postępowanie z poszkodowanym agresywnym