więcej
mniej

Kurs sekretarsko - asystencki

  • Kraków
Cele szkolenia
  • Poznanie zasad sprawnej organizacji pracy w biurze, obiegu i archiwizacji dokumentów oraz redagowania pism,
  • zdobycie wiedzy z zakresu prawa pracy, przepisów podatkowych oraz rozliczeń z ZUS,
  • obsługa pakietu MS OFFICE WORD i EXCEL,
  • przygotowanie prostej prezentacji w programie POWER POINT oraz obsługa Internetu.
Czas trwania szkolenia

3 tygodnie lub 3 weekendy.

Tryb szkolenia

Tygodniowy lub weekendowy.

Potwierdzenie ukończenia szkolenia

Kurs kończy się otrzymaniem zaświadczenia na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz certyfikatem GLOKER.

Program szkolenia 
Lp Moduł Liczba kursogodzin
1 Organizacja biura - struktura organizacyjna i zadania sekretariatu, planowanie pracy podległego zespołu, zarządzanie czasem i dostawami - zamówienia, obsługa sprzętu biurowego oraz jego serwisowanie, kontakty z współpracującymi firmami, profesjonalna komunikacja z klientem, negocjacje biznesowe. 4
2 Obieg dokumentów w firmie - koordynacja korespondencji przychodzącej i wychodzącej, zasady archiwizowania i niszczenia dokumentów, pisma i podania, sporządzanie protokołów, notatek, sprawozdań z narad i zebrań. 4
3 Prawo pracy - umiejętność interpretacji przepisów, sporządzania umów o pracę, wypowiadania umów, właściwego zastosowania odpowiedniego sposobu rozwiązywania umowy. 8
4 Dokumentacja pracownicza - prowadzenie akt osobowych pracowników oraz wypełnianie formularzy. 4
5 Obsługa programu MS WORD - polecenia z menu: plik, edycja, wstaw, narzędzia, tabele, dane, wprowadzanie tekstu, formatowanie tekstu, wstawianie obiektów, funkcja wypunktowanie i numerowanie, funkcja pisownia i gramatyka oraz skróty klawiszowe. 10
6 Obsługa programu MS EXCEL - zapoznanie z funkcjami menu górnego, wprowadzanie danych do arkusza kalkulacyjnego, metody poruszania się po arkuszu, wykorzystanie funkcji: suma, sortuj, wyszukaj pionowo, filtr, funkcje MAX, średnia, MIN itp. 10
7 Obsługa programu MS POWER POINT - przygotowanie prostej prezentacji. 5
8 INTERNET - obsługa stron internetowych, wyszukiwanie informacji, obsługa poczty elektronicznej. 5
Razem50

W ramach kursu zapewniamy wszelkie potrzebne materiały.

cena sZKOLENIA

699 zł

 

*Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. O szczegóły dopytaj w sekretariacie!