więcej
mniej

Kurs obsługi programu Płatnik

Cele szkolenia
  • Nabycie przez kursantów praktycznej umiejętności obsługiwania programu PŁATNIK,
  • zdobycie niezbędnej wiedzy do dokonywania rozliczeń z ZUS
Czas trwania szkolenia

2 dni (od godz.17:00) lub 1 dzień (9:00-16:00).

Tryb szkolenia

Tygodniowy lub weekendowy.

Potwierdzenie ukończenia szkolenia

Kurs kończy się otrzymaniem certyfikatu ukończenia szkolenia.

Program szkolenia
Lp Moduł Liczba kursogodzin
1 Rozliczenia z ZUS - zapoznanie się z obowiązującymi drukami, zasadami podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym, przychodami zwolnionymi od składek, zaświadczeniami na rzecz pracowników, rolą Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych zaświadczeń Pracowniczych, zaliczkami na podatek dochodowy, obowiązkami płatnika, sposobami naliczania oraz księgowania wynagrodzeń. 2
2 Obsługa programu Płatnik - rejestracja firmy, zgłoszenie do ubezpieczenia w ZUS, wyrejestrowanie firmy oraz osób ubezpieczonych, tworzenie własnej bazy danych i wzorców dla nowej firmy, likwidacja firmy, eksport danych do Płatnika. 6
Razem8

W ramach kursu zapewniamy wszelkie potrzebne  materiały.

CENA szkolenia 

199 zł

 

*Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. O szczegóły dopytaj w sekretariacie!