więcej
mniej

Kurs kadrowo - płacowy

Cele szkolenia
  • Zdobycie wiedzy z zakresu prawa pracy, przepisów podatkowych oraz innych przepisów mających zastosowanie w działach księgowości i kadr,
  • nabycie niezbędnej wiedzy do rozliczenia z ZUS i wypełniania PIT-ów,
  • zapoznanie się z rozliczaniem listy płac oraz prowadzeniem dokumentacji pracowniczej
Czas trwania szkolenia

2 dni (17:00-20:00) lub 1 dzień (9:00-16:00)

Tryb szkolenia

Tygodniowy lub weekendowy.

Potwierdzenie ukończenia szkolenia

Kurs kończy się otrzymaniem certyfikatu ukończenia szkolenia

Program szkolenia
Lp Moduł Liczba kursogodzin
1 Prawo pracy - umiejętność interpretacji przepisów, sporządzania umów o pracę, wypowiadania umów, właściwego zastosowania odpowiedniego sposobu rozwiązywania umowy. Dokumentacja pracownicza - prowadzenie akt osobowych pracowników oraz wypełnianie formularzy. 3
2 Rozliczenia z ZUS - zapoznanie się z obowiązującymi drukami, zasadami podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym, przychodami zwolnionymi od składek, świadczeniami na rzecz pracowników, rolą Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, zaliczkami na podatek dochodowy, obowiązkami płatnika, sposobami naliczania oraz księgowania wynagrodzeń. 2
3 Podatki - podatek dochodowy od osób fizycznych, przychody i koszty, formy opodatkowania, wypełnianie druków PIT. 1
4 Lista płac - naliczanie listy płac. 2
Razem8
CENA SZKOLENIA 

199 zł

W ramach kursu zapewniamy wszelkie potrzebne materiały.

*Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. O szczegóły dopytaj w sekretariacie!