RACHUNKOWOŚĆ I INFORMATYKA BEZPŁATNIE OSTATNI SEMESTR

Zgodnie z nowym Rozporządzeniem Ministra Edukacji z dnia 19 lutego 2019r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego  - Dz.U. z dnia 19.02.2019, poz. 316  INFORMATYKA i RACHUNKOWOŚĆ nie będą dofinansowane od września 2019r.

Zobacz nasze bezpłatne kierunki