więcej
mniej

Terapeuta zajęciowy

Kwalifikacja

MED.13

Terapeuta zajęciowy 325907

  • Kraków
KWALIFIKACJA: MED. 13. świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej

Nauka tego zawodu realizowana jest w ramach Szkoły Policealnej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej. 

Terapia zajęciowa to kierunek, który przygotowuje naszych Absolwentów do nawiązywania i podtrzymywania kontaktów terapeutycznych z podopiecznymi, ich rodzinami, środowiskiem oraz całym zespołem aktywizująco-terapeutycznym. Zadaniem terapeuty jest również rozpoznawanie i diagnozowanie potrzeb psychospołecznych i biologicznych swoich podopiecznych, co pozwala planować indywidualny i grupowy program działań terapeutycznych. Praca w tym zawodzie wymaga także szczegółowego dokumentowania, monitorowania oraz oceniania przebiegu całego procesu terapeutycznego.

KIERUNEK BEZPŁATNY ! 
WYDAJEMY LEGITYMACJE SZKOLNE ORAZ ZAŚWIADCZENIA DO: ZUS, KRUS I MOPS.
Czas trwania nauki

2 lata (4 semestry) 

System nauki

Dzienny, wieczorowy lub weekendowy.

Uzyskany Tytuł

W celu uzyskania tytułu technika należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią. Matura nie jest wymagana.

Praca

Terapeuta zajęciowy może otworzyć własną działalność, prowadzić warsztaty z zakresu terapii zajęciowej lub podjąć pracę w domach pomocy społecznej czy domach opieki nad osobami starszymi.

Wykaz przedmiotów
lp Przedmiot Semestr I Semestr II Semestr III Semestr IV Razem
Kształcenie zawodowe teoretyczne
1 Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia 0 0 2 2 64
2 Język obcy w terapii zajęciowej 0 0 2 0 32
3 Podstawy psychologii 2 1 0 0 48
4 Podstawy pedagogiki 0 2 0 0 32
5 Podstawy anatomii i fizjologii człowieka 2 1 0 0 48
6 Podstawy patologii z klinicznym zarysem chorób 2 1 0 0 48
7 Pierwsza pomoc w zagrożeniach zdrowia i życia 1 1 0 0 32
8 Język migowy 0 0 0 2 32
9 Bezpieczeństwo i higiena pracy 2 0 0 0 32
10 Diagnoza terapeutyczna 1 2 2 1 96
11 Metodyka terapii zajęciowej 1 2 2 1 96
12 Elementy kinezyterapii 1 1 0 0 32
Kształcenie zawodowe praktyczne
13 Planowanie pracy z zakresu terapii zajęciowej 2 2 2 0 96
14 Organizowanie pracy w pracowni terapii zajęciowej 2 2 0 0 64
15 Prowadzenie zajęć terapeutycznych 3 4 5 7 304
16 Dokumentowanie i ewaluacja pracy terapeutycznej 0 0 3 3 96
17 Technologie informatyczne 0 0 0 2 32
PRZEDMIOT OGÓŁNOKSZTAŁCĄCY
18 Podstawy przedsiębiorczości* 0 0 1 1 32
Razem191919191 216
PRAKTYKA ZAWODOWA 6 TYGODNI (ŁĄCZNIE 210 GODZIN).


Kształcenie praktyczne odbywa się w naszych pracowniach  zawodowych oraz ośrodkach stanowiących potencjalne miejsca zatrudnienia.

 

*Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. O szczegóły dopytaj w sekretariacie!