więcej
mniej

Terapeuta zajęciowy

Kwalifikacja

MED.13

Terapeuta zajęciowy 325907

  • Kraków
KWALIFIKACJA: MED. 13. świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej

Nauka tego zawodu realizowana jest w ramach Szkoły Policealnej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej. 

Terapia zajęciowa to kierunek, który przygotowuje naszych Absolwentów do nawiązywania i podtrzymywania kontaktów terapeutycznych z podopiecznymi, ich rodzinami, środowiskiem oraz całym zespołem aktywizująco-terapeutycznym. Zadaniem terapeuty jest również rozpoznawanie i diagnozowanie potrzeb psychospołecznych i biologicznych swoich podopiecznych, co pozwala planować indywidualny i grupowy program działań terapeutycznych. Praca w tym zawodzie wymaga także szczegółowego dokumentowania, monitorowania oraz oceniania przebiegu całego procesu terapeutycznego.

KIERUNEK BEZPŁATNY ! 
WYDAJEMY LEGITYMACJE SZKOLNE ORAZ ZAŚWIADCZENIA DO: ZUS, KRUS I MOPS.
Czas trwania nauki

2 lata (4 semestry) 

System nauki

Dzienny, wieczorowy lub weekendowy.

Uzyskany Tytuł

W celu uzyskania tytułu technika należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią. Matura nie jest wymagana.

Praca

Terapeuta zajęciowy może otworzyć własną działalność, prowadzić warsztaty z zakresu terapii zajęciowej lub podjąć pracę w domach pomocy społecznej czy domach opieki nad osobami starszymi.

Wykaz przedmiotów
lp Przedmiot Semestr I Semestr II Semestr III Semestr IV Razem
PRZEDMIOT OGÓŁNOKSZTAŁCĄCY
1 Podstawy przedsiębiorczości* 1 1 0 0 2
Kształcenie zawodowe teoretyczne
2 Bezpieczeństwo i higiena pracy 2 0 0 0 2
3 Podstawy terapii zajęciowej 5 0 0 0 5
4 Podstawy prawne w terapii zajęciowej 0 0 0 2 2
5 Biomedyczne podstawy anatomii, fizjologii i patofizjologii człowieka 0 2 2 0 4
6 Komunikacja interpersonalna 0 3 0 0 3
7 Komunikacja alternatywna 0 0 0 2 2
8 Język migowy 0 0 2 0 2
9 Język angielski zawodowy w terapii zajęciowej 0 0 0 2 2
10 Metodyka terapii zajęciowej 0 0 3 3 6
11 Diagnoza terapeutyczna 3 3 0 0 6
Kształcenie zawodowe praktyczne
12 Metody i techniki terapii zajęciowej 0 4 4 0 8
13 Diagnozowanie w terapii zajęciowej 3 3 0 0 6
14 Prowadzenie zajęć terapeutycznych 3 3 5 7 18
15 Planowanie i organizowanie indywidualnej i grupowej terapii zajęciowej 0 0 3 3 6
16 Pierwsza pomoc w zagrożeniach zdrowia i życia 2 0 0 0 2
Razem1919191976
PRAKTYKA ZAWODOWA 6 TYGODNI (ŁĄCZNIE 210 GODZIN).


Kształcenie praktyczne odbywa się w naszych pracowniach  zawodowych oraz ośrodkach stanowiących potencjalne miejsca zatrudnienia.

 

*Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. O szczegóły dopytaj w sekretariacie!