więcej
mniej

Opiekun w Domu Pomocy Społecznej

Kwalifikacja

SPO.03

OPIEKUN W DPS 341203

  • Kraków
KWALIFIKACJA:  SPO. 03. ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZO-WSPIERAJĄCYCH OSOBIE PODOPIECZNEJ

Nauka tego zawodu realizowana jest w ramach Szkoły Policealnej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej. Kwalifikację zawodową z tytułem technika można uzyskać po 2 latach nauki.

Praca w roli opiekuna w domu pomocy społecznej wymaga empatii, asertywności i wysoko rozwiniętych kompetencji interpersonalnych. W trakcie zajęć słuchacz zdobędzie umiejętności miękkie, jak i twarde z zakresu współpracy z osobami potrzebującymi, zarówno prywatnymi, jak i będącymi pod opieką instytucji publicznych. Opiekun zajmuje się organizacją czasu i szeroko pojętym wsparciem oraz aktywizacją podopiecznych.

KIERUNEK BEZPŁATNY ! 
WYDAJEMY LEGITYMACJE SZKOLNE ORAZ ZAŚWIADCZENIA DO: ZUS, KRUS I MOPS.
CZAS TRWANIA NAUKI

2 lata (4 semestry).

SYSTEM NAUKI

Dzienny, wieczorowy lub zaoczny.

TYTUŁ ZAWODOWY

W celu uzyskania tytułu technika należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią. Matura nie jest wymagana.

PRACA

Opiekun w DPS może podjąć pracę w domach i ośrodkach pomocy społecznej oraz wszelkch ośrodkach opiekuńczych lub znaleźć zatrudnienie u osób prywatnych,

WYKAZ PRZEDMIOTÓW
Lp Przedmiot Semestr I Semestr II Semestr III Semestr IV Razem
KSZTAŁCENIE ZAWODOWE TEORETYCZNE
1 Podstawy organizacji domu pomocy społecznej 30 0 0 0 30
2 Bio-psycho-społeczne funkcjonowanie człowieka 20 20 30 30 100
3 Teoretyczne podstawy opieki 25 25 0 0 50
4 Metodyka pracy opiekuńczo-wspierającej 20 30 30 30 110
5 Język migowy 0 0 0 20 20
6 Język obcy w pomocy społecznej 0 30 0 0 30
KSZTAŁCENIE ZAWODOWE PRAKTYCZNE
7 Usługi opiekuńcze 50 30 45 55 180
8 Aktywizacja osoby podopiecznej 30 20 30 0 80
9 Trening umiejętności społecznych 0 0 40 40 80
PRZEDMIOT OGÓLNOKSZTAŁCĄCY
10 Podstawy przedsiębiorczości* 0 20 0 0 20
Razem175175175175700
PRAKTYKA ZAWODOWA 4 TYGODNIE (ŁĄCZNIE 140 GODZIN).

 

Kształcenie praktyczne odbywa się w naszych pracowniach zawodowych oraz ośrodkach stanowiących potencjalne miejsca zatrudnienia. 

*Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. O szczegóły dopytaj w sekretariacie!