więcej
mniej

Opiekun medyczny

Kwalifikacja

MED.14

Opiekun medyczny 532102

  • Kraków
KWALIFIKACJA: MED. 14. Świadczenie usług MEDYCZNO-PIELĘGNACYJNYCH I opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

Nauka tego zawodu realizowana jest w ramach Szkoły Policealnej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej. Kwalifikację zawodową z tytułem technika można uzyskać już po roku nauki.

Opiekun medyczny to kierunek dla osób o rozwiniętych kompetencjach personalnych i społecznych. Wymaga posiadania bardzo dobrych zdolności komunikacyjnych, umiejętności nawiązywania kontaktu z podopiecznymi, empatii i odpowiedzialności. W trakcie zajęć Słuchacz uczy się nie tylko profesjonalnej opieki, obsługi urządzeń pomocniczych, ale także rozpoznawania i rozwiązywania problemów podopiecznego oraz asystowania podczas zabiegów pielęgniarskich. Opiekun medyczny odpowiedzialny jest za zaspokajanie podstawowych potrzeb życiowych osoby chorej i niesamodzielnej, a także pomaganie w utrzymywaniu aktywności społecznej.

KIERUNEK BEZPŁATNY ! 
WYDAJEMY LEGITYMACJE SZKOLNE ORAZ ZAŚWIADCZENIA DO: ZUS, KRUS I MOPS.
Czas trwania nauki

1,5 roku (3 semestry).

 System nauki

Dzienny, wieczorowy lub weekendowy.

Tytuł zawodowy

W celu uzyskania tytułu zawodowego należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią. Matura nie jest wymagana.

Praca

Opiekun medyczny może podjąć pracę w sanatoriach, hospicjach i szpitalach, a także w domach opieki społecznej, domach późnej starości, ośrodkach rehabilitacyjnych lub znaleźć zatrudnienie u osób prywatnych.

Wykaz przedmiotów
Lp Przedmiot Semestr I Semestr II Razem
Przedmiot ogólnokształcący
1 Podstawy przedsiębiorczości* 10 10 20
kształcenie zawodowe teoretyczne
2 Anatomia i fizjopatologia 20 0 20
3 Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną 40 0 40
4 Zdrowie publiczne 0 20 20
5 Elementy psychologii i socjologii 20 0 20
6 Technologie informacyjne 0 15 15
7 Język migowy 0 20 20
8 Język angielski zawodowy 0 20 20
kształcenie zawodowe praktyczne
9 Pracownia zabiegów pielęgnacyjnych i czynności opiekuńczych 40 40 80
10 Pracownia pierwszej pomocy 20 0 20
11 Pracownia umiejętności zawodowych 25 50 75
Razem175175350

 

 

Praktyka zawodowa 4 tygodniE (Łącznie 140 godzin). 

 

Kształcenie praktyczne odbywa się w naszych pracowniach zawodowch oraz ośrodkach stanowiących potencjalne miejsca zatrudnienia.

 

*Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. O szczegóły dopytaj w sekretariacie!