więcej
mniej

Cukiernik

Kwalifikacja

SPC.01

Cukiernik 751201

  • Kraków
Kwalifikacja: SPC. 01. PRODUKCJA WYROBÓW CUKIERNICZYCH

Nauka tego zawodu realizowana jest w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego (KKZ).

Cukiernik to kierunek pozwalający na zdobycie wiedzy z zakresu produkcji wszelkiego rodzaju ciast, ciastek, deserów, tortów, lodów i elementów dekoracyjnych, które poza walorami smakowymi powinny również posiadać walory wizualne. Profesjonalny cukiernik to nie tylko znakomity rzemieślnik, ale także artysta, dysponujący wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do przygotowywania wyrobów cukierniczych dostosowanych do różnych okazji i okoliczności.

Czas trwania nauki

2 lata (4 semestry).

System nauki

Dzienny, wieczorowy lub zaoczny.

Tytuł zawodowy

Ukończenie kwalifikacji skutkuje otrzymaniem zaświadczenia o posiadaniu kwalifikacji zawodowych w danym zakresie. Zgodnie z reformą Ministerstwa Edukacji Narodowej od września 2012 roku w kwalifikacyjnych kursach zawodowych mogą uczestniczyć wszystkie osoby pełnoletnie, które ukończyły minimum gimnazjum bądź ośmioletnią szkołę podstawową. Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum zasadniczą szkołę zawodową lub kurs kompetencji ogólnych na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej.

Po uzupełnieniu kwalifikacji SPC.07 oraz wykształcenia średniego, Absolwent może uzyskać tytuł Technika technologii żywności.

Praca

Cukiernik znajdzie zatrudnienie w cukierniach, ciastkarniach, zakładach gastronomicznych, firmach wytwarzających  artykuły cukiernicze lub przedsiębiorstwach gastronomiczno-hotelarskich, może również otworzyć własną działalność gospodarczą.

Wykaz przedmiotów
Lp Przedmiot Razem w cyklu kształcenia
SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych
KSZTAŁCENIE ZAWODOWE TEORETYCZNE
1 Bezpieczeństwo i higiena pracy w gastronomii 20
2 Komunikacja interpersonalna i społeczna 20
3 Język angielski zawodowy 20
4 Marketing 20
5 Podstawy przemysłu spożywczego 40
6 Surowce cukiernicze 45
7 Magazynowanie surowców cukierniczych 45
8 Wyposażenie techniczne zakładu cukierniczego 56
KSZTAŁCENIE ZAWODOWE PRAKTYCZNE
9 Pracownia cukiernicza 220
10 Wykonywanie dekoracji cukierniczych 60
Razem546
Praktyka zawodowa - brak obowiązku odbywania praktyk zawodowych.

Kształcenie praktyczne odbywa się w naszych pracowniach zawodowych oraz instytucjach stanowiących potencjalne miejsca zatrudnienia.

 
*Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. O szczegóły dopytaj w sekretariacie!