więcej
mniej

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Kwalifikacja

HGT.02 HGT.12

Technik żywienia i usług gastronomicznych 343404

  • Kraków
Kwalifikacja: HGT. 02. PRZYGOTOWYWANIE I WYDAWANIE DAŃ
KwaliFIKACJA: HGT. 12. ORGANIZACJA ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH 

Nauka tego zawodu realizowana jest w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego (KKZ).

Technik żywienia i usług gastronomicznych to kierunek dla osób, które interesują się zarówno sztuką kulinarną, jak i tajnikami prowadzenia działalności gastronomicznej. Słuchacz zdobywa wiedzę na temat planowania i oceny żywności pod względem jakościowym. Nabywa umiejętności sporządzania potraw i napojów, a także ich ekspedycji. Absolwent przygotowany jest do prowadzenia działalności gastronomicznej, zna zagadnienia związane z technologią żywienia, organizacją produkcji oraz usług gastronomicznych, potrafi sprawnie zarządzać i komunikować się z zespołem.

Czas trwania nauki

2,5 roku (5 semestrów).

System nauki

Dzienny, wieczorowy lub zaoczny.

Tytuł zawodowy

Ukończenie jednego z  poziomów kwalifikacji skutkuje otrzymaniem zaświadczenia o posiadaniu kwalifikacji zawodowych w danym zakresie, a ukończenie obu jest równoznaczne z uzyskaniem tytułu technika. Zgodnie z reformą Ministerstwa Edukacji Narodowej od września 2012 roku w kwalifikacyjnych kursach zawodowych mogą uczestniczyć wszystkie osoby pełnoletnie, które ukończyły minimum gimnazjum bądź ośmioletnią szkołę podstawową. W celu uzyskania tytułu technika należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią. Matura nie jest wymagana.

Praca

Technik żywienia i usług gastronomicznych może podjąć pracę w hotelach, hostelach, ośrodkach wypoczynkowych, sanatoriach, pensjonatach, restauracjach i firmach cateringowych w Polsce oraz za granicą. Po ukończeniu tego kierunku można także pracować na stanowisku kucharza i żywieniowca lub otworzyć własną działalność.

Wykaz przedmiotów
Lp Przedmiot Razem w cyklu kształcenia
HGT.02. Przygotowywanie i wydawanie dań
KSZTAŁCENIE ZAWODOWE TEORETYCZNE
1 Bezpieczeństwo i higiena pracy w gastronomii 20
2 Kompetencje interpersonalne i społeczne 20
3 Język angielski zawodowy 20
4 Marketing 20
5 Podstawy żywienia i gastronomii 65
6 Magazynowanie żywności 45
7 Wyposażenie zakładu gastronomicznego 40
KSZTAŁCENIE ZAWODOWE PRAKTYCZNE
8 Pracownia gastronomiczna 290
HGT. 12. ORGANIZACJA ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
KSZTAŁCENIE ZAWODOWE TEORETYCZNE
1 Bezpieczeństwo i higiena pracy w gastronomii 20
2 Język angielski zawodowy 20
3 Planowanie żywienia człowieka i produkcji gastronomicznej 30
4 Podstawy żywienia dietetycznego 30
5 Usługi gastronomiczne i cateringowe 30
KSZTAŁCENIE ZAWODOWE PRAKTYCZNE
6 Pracownia planowania żywienia i organizacji gastronomii 75
7 Pracownia usług i obsługi konsumenta 75
Razem800

Praktyka zawodowa 8 tygodni (Łącznie 280 godzin).

Kształcenie praktyczne odbywa się w naszych pracowniach zawodowych oraz instytucjach stanowiących potencjalne miejsca zatrudnienia.

 

*Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. O szczegóły dopytaj w sekretariacie!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZOBACZ RÓWNIEŻ