więcej
mniej

Technik organizacji turystyki

Kwalifikacja

HGT.07 HGT.08

Technik organizacji turystyki 422104

  • Kraków
kwalifikacjA:  HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych
KWALIFIKACJA:  HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych

Nauka tego zawodu realizowana jest w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego (KKZ).

Technik organizacji turystyki to kierunek dla osób, które pociąga praca z ludźmi i podróże. Słuchacz kompletuje umiejętności dotyczące charakteru obsługi turystycznej, przygotowuje i sprzedaje oferty, a także uczy się jak sprawnie organizować, realizować i rozliczać imprezy oraz wszelkiego rodzaju przedsięwzięcia turystyczne. Potrafi udzielić informacji na temat usług przewodnickich, pilotażu, noclegowych. Absolwent sprawnie obsługuje konferencje i kongresy oraz umiejętnie prowadzi dokumentację związaną z organizacją imprez i usług turystycznych. Realizuje zadania w systemach rezerwacyjnych, prowadzi także działania marketingowe na rzecz turystyki.

Czas trwania nauki

2 lata (4 semestry).  

System nauki

Dzienny, wieczorowy lub zaoczny.

Tytuł zawodowy

Ukończenie jednego z  poziomów kwalifikacji skutkuje otrzymaniem zaświadczenia o posiadaniu kwalifikacji zawodowych w danym zakresie, a ukończenie obu jest równoznaczne z uzyskaniem tytułu technika. Zgodnie z reformą Ministerstwa Edukacji Narodowej od września 2012 roku w kwalifikacyjnych kursach zawodowych mogą uczestniczyć wszystkie osoby pełnoletnie, które ukończyły minimum gimnazjum bądź ośmioletnią szkołę podstawową. W celu uzyskania tytułu technika należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią. Matura nie jest wymagana.

Praca

Technik organizacji turystyki może znaleźć zatrudnienie w biurach podróży, jednostkach obsługi ruchu turystycznego, placówkach informacji turystycznej, administracji rządowej i samorządowej, obiektach noclegowych, biurach organizatorów kongresów i konferencji.

Wykaz przedmiotów
Lp Przedmiot Razem w cyklu kształcenia
Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów
1 Język obcy zawodowy (JOZ) 20
2 Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) 20
3 Podstawy działalności gospodarczej (PDG) 20
4 Podstawy komunikacji społecznej (KPS) 20
5 Organizacja pracy zespołu (OMZ) 30
efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru turystyczno-gastronomicznego
6 Podstawy turystyki 61
7 Podstawy działalności gospodarczej w turystyce 40
8 Podstawy prawa i ekonomiki 30
TG.14: Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych
9 Planowanie i kalkulowanie kosztów imprez i usług turystycznych 75
10 Rezerwacja imprez i usług turystycznych 70
11 Realizacja imprez i usług turystycznych 70
TG.15: Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych
12 Prowadzenie informacji turystycznej 75
13 Pracownia sprzedaży usług i imprez turystycznych 70
14 Rozliczanie imprez i usług turystycznych 70
Razem671
Praktyka zawodowa 8 tygodni (Łącznie 280 godzin).

Kształcenie praktyczne odbywa się w naszych pracowniach zawodowych oraz instytucjach stanowiących potencjalne miejsca zatrudnienia.

 

*Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. O szczegóły dopytaj w sekretariacie!