więcej
mniej

Technik hotelarstwa

Kwalifikacja

HGT.03 HGT.06

Technik hotelarstwa 422402

  • Kraków
kwalifikacja: HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
Kwalifikacja: HGT.06. Realizacja usług w recepcji

Nauka tego zawodu realizowana jest w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego (KKZ).

Technik hotelarstwa to kierunek przygotowujący zarówno do prowadzenia działalności promocyjnej oraz sprzedaży usług hotelarskich, jak i wykonywania prac związanych z obsługą gości. W trakcie zajęć Słuchacz nabywa umiejętności rezerwowania miejsc, prowadzenia recepcji, przygotowywania jednostek mieszkalnych do przyjęcia gości, przygotowywania i podawania posiłków w obiekcie hotelowym oraz przyjmowania i realizacji zamówień na dodatkowe usługi hotelarskie. Technik hotelarstwa pozyskuje wiedzę i zapoznaje się z zasadami funkcjonowania hoteli, pensjonatów, agencji turystycznych oraz firm cateringowych w Polsce i za granicą.

Czas trwania nauki:

2,5 roku (5 semestrów). 

System nauki

Dzienny, wieczorowy lub zaoczny.

Tytuł zawodowy

Ukończenie jednego z  poziomów kwalifikacji skutkuje otrzymaniem zaświadczenia o posiadaniu kwalifikacji zawodowych w danym zakresie, a ukończenie obu jest równoznaczne z uzyskaniem tytułu technika. Zgodnie z reformą Ministerstwa Edukacji Narodowej od września 2012 roku w kwalifikacyjnych kursach zawodowych mogą uczestniczyć wszystkie osoby pełnoletnie, które ukończyły minimum gimnazjum bądź ośmioletnią szkołę podstawową. W celu uzyskania tytułu technika należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią. Matura nie jest wymagana.

Praca

Technik hotelarstwa może podjąć pracę w hotelach, hostelach, ośrodkach wypoczynkowych, sanatoriach, pensjonatach, agencjach turystycznych, biurach podróży, centrach informacji turystycznej i firmach cateringowych. Po ukończeniu tego kierunku można także pracować na stanowisku konsjerża lub otworzyć własną działalność.

Wykaz przedmiotów
Lp Przedmiot Razem w cyklu kształcenia
Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów
1 Język obcy zawodowy (JOZ) 20
2 Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) 20
3 Podstawy działalności gospodarczej (PDG) 20
4 Podstawy komunikacji społecznej (KPS) 20
5 Organizacja pracy zespołu (OMZ) 30
efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru turystyczno-gastronomicznego
6 Podstawy hotelarstwa 44
7 Marketing 20
8 Podstawy żywienia 50
9 Podstawy prawa i ekonomiki 30
TG.12: Planowanie i realizacja usług w recepcji
10 Rezerwacja usług hotelarskich 156
11 Obsługa gości 156
TG.13: Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
12 Obsługa gastronomiczna 70
13 Przygotowanie pokoi dla gości 70
14 Dodatkowe usługi hotelarskie 68
Razem774

Praktyka zawodowa 8 tygodni (Łącznie 280 godzin).

Kształcenie praktyczne odbywa się w naszych pracowniach zawodowych oraz instytucjach stanowiących potencjalne miejsca zatrudnienia.

 

*Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. O szczegóły dopytaj w sekretariacie!