więcej
mniej

Cukiernik

Kwalifikacja

SPC.01

Cukiernik 751201

  • Kraków
Kwalifikacja: SPC. 01. PRODUKCJA WYROBÓW CUKIERNICZYCH

Nauka tego zawodu realizowana jest w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego (KKZ).

Cukiernik to kierunek pozwalający na zdobycie wiedzy z zakresu produkcji wszelkiego rodzaju ciast, ciastek, deserów, tortów, lodów i elementów dekoracyjnych, które poza walorami smakowymi powinny również posiadać walory wizualne. Profesjonalny cukiernik to nie tylko znakomity rzemieślnik, ale także artysta, dysponujący wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do przygotowywania wyrobów cukierniczych dostosowanych do różnych okazji i okoliczności.

Czas trwania nauki

2 lata (4 semestry).

System nauki

Dzienny, wieczorowy lub zaoczny.

Tytuł zawodowy

Ukończenie kwalifikacji skutkuje otrzymaniem zaświadczenia o posiadaniu kwalifikacji zawodowych w danym zakresie. Zgodnie z reformą Ministerstwa Edukacji Narodowej od września 2012 roku w kwalifikacyjnych kursach zawodowych mogą uczestniczyć wszystkie osoby pełnoletnie, które ukończyły minimum gimnazjum bądź ośmioletnią szkołę podstawową. Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum zasadniczą szkołę zawodową lub kurs kompetencji ogólnych na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej.

Po uzupełnieniu kwalifikacji SPC.07 oraz wykształcenia średniego, Absolwent może uzyskać tytuł Technika technologii żywności.

Praca

Cukiernik znajdzie zatrudnienie w cukierniach, ciastkarniach, zakładach gastronomicznych, firmach wytwarzających  artykuły cukiernicze lub przedsiębiorstwach gastronomiczno-hotelarskich, może również otworzyć własną działalność gospodarczą.

Wykaz przedmiotów
Lp Przedmiot Razem w cyklu kształcenia
Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów
1 Język obcy zawodowy (JOZ) 20
2 Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) 20
3 Podstawy działalności gospodarczej (PDG) 20
4 Podstawy komunikacji społecznej (KPS) 20
Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru turystyczno - gastronomicznego
5 Podstawy technologii żywności 40
6 Technika w produkcji cukierniczej 108
TG.04: Produkcja wyrobów cukierniczych
7 Gospodarka magazynowa w zakładzie cukierniczym 141
8 Procesy produkcji wyrobów cukierniczych 141
9 Dekorowanie wyrobów cukierniczych i przygotowanie ich do dystrybucji 141
Razem651
Praktyka zawodowa - brak obowiązku odbywania praktyk zawodowych.

Kształcenie praktyczne odbywa się w naszych pracowniach zawodowych oraz instytucjach stanowiących potencjalne miejsca zatrudnienia.

 
*Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. O szczegóły dopytaj w sekretariacie!