więcej
mniej

Technik usług fryzjerskich

Kwalifikacja

FRK.01 FRK.03

Technik usług fryzjerskich 514105

  • Kraków
KwalifikacjA: FRK.01. Wykonywanie USŁUG fryzjerskich
KWALIFIKACJA: FRK.03. Projektowanie I WYKONYWANIE fryzur

Nauka tego zawodu realizowana jest w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego (KKZ).

Technik usług fryzjerskich to kierunek umożliwiający zdobycie pełnej wiedzy z dziedziny szeroko pojętego fryzjerstwa. Absolwent tego kierunku potrafi prowadzić salon fryzjerski zarówno pod względem praktycznym jak i estetycznym. Posiada nie tylko wiedzę i umiejętności istotne do wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych oraz strzyżenia włosów, ale potrafi również profesjonalnie wystylizować fryzurę, dokonać analizy kolorystycznej i przeprowadzić zabieg koloryzacji. Zna zasady sprzedaży i ekspozycji artykułów fryzjerskich, potrafi ocenić je pod względem jakościowym i estetycznym. Absolwent tego kierunku posiada też umiejętność zarządzania zespołem oraz zna podstawy komunikacji z klientem, które są bardzo ważne w tym zawodzie. 

Czas trwania nauki

2,5 roku (5 semestrów). 

System nauki

Dzienny, wieczorowy lub zaoczny.

Tytuł zawodowy

Ukończenie jednego z poziomów kwalifikacji skutkuje otrzymaniem zaświadczenia o posiadaniu kwalifikacji zawodowych w danym zakresie, a ukończenie obu jest równoznaczne z uzyskaniem tytułu technika.
Zgodnie z reformą Ministerstwa Edukacji Narodowej od września 2012 roku w kwalifikacyjnych kursach zawodowych mogą uczestniczyć wszystkie osoby pełnoletnie, które ukończyły minimum gimnazjum bądź ośmioletnią szkołę podstawową. W celu uzyskania tytułu technika należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią. Matura nie jest wymagana.

Praca

Technik usług fryzjerskich znajdzie zatrudnienie w renomowanych salonach fryzjerskich. Posiada również kwalifikacje niezbędne do otworzenia własnej działalności gospodarczej.

Wykaz przedmiotów
Lp Przedmiot Razem w cyklu kształcenia
Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów
1 Język obcy zawodowy (JOZ) 20
2 Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) 20
3 Podstawy działalności gospodarczej (PDG) 20
4 Podstawy komunikacji społecznej (KPS) 20
5 Organizacja pracy zespołu (OMZ) 30
efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego
6 Podstawy fryzjerstwa 65
7 Marketing 20
AU.21: Wykonywanie zabiegów fryzjerskich
8 Zabiegi pielęgnacyjne włosów 180
9 Strzyżenie włosów, formowanie fryzur i ondulowanie 170
10 Zmiana kolorów włosów 170
AU.26: Projektowanie fryzur
11 Projektowanie fryzur 80
12 Stylizacja fryzur 83
Razem878
Praktyka zawodowa 8 tygodni (Łącznie 280 godzin).

Kształcenie praktyczne odbywa się w naszych pracowniach zawodowych.

W cenie czesnego zapewniamy wszelkie materiały potrzebne do nauki zawodu.

 

*Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. O szczegóły dopytaj w sekretariacie!