więcej
mniej

Technik usług fryzjerskich

Kwalifikacja

FRK.01 FRK.03

Technik usług fryzjerskich 514105

  • Kraków
KwalifikacjA: FRK.01. Wykonywanie USŁUG fryzjerskich
KWALIFIKACJA: FRK.03. Projektowanie I WYKONYWANIE fryzur

Nauka tego zawodu realizowana jest w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego (KKZ).

Technik usług fryzjerskich to kierunek umożliwiający zdobycie pełnej wiedzy z dziedziny szeroko pojętego fryzjerstwa. Absolwent tego kierunku potrafi prowadzić salon fryzjerski zarówno pod względem praktycznym jak i estetycznym. Posiada nie tylko wiedzę i umiejętności istotne do wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych oraz strzyżenia włosów, ale potrafi również profesjonalnie wystylizować fryzurę, dokonać analizy kolorystycznej i przeprowadzić zabieg koloryzacji. Zna zasady sprzedaży i ekspozycji artykułów fryzjerskich, potrafi ocenić je pod względem jakościowym i estetycznym. Absolwent tego kierunku posiada też umiejętność zarządzania zespołem oraz zna podstawy komunikacji z klientem, które są bardzo ważne w tym zawodzie. 

Czas trwania nauki

2,5 roku (5 semestrów). 

System nauki

Dzienny, wieczorowy lub zaoczny.

Tytuł zawodowy

Ukończenie jednego z poziomów kwalifikacji skutkuje otrzymaniem zaświadczenia o posiadaniu kwalifikacji zawodowych w danym zakresie, a ukończenie obu jest równoznaczne z uzyskaniem tytułu technika.
Zgodnie z reformą Ministerstwa Edukacji Narodowej od września 2012 roku w kwalifikacyjnych kursach zawodowych mogą uczestniczyć wszystkie osoby pełnoletnie, które ukończyły minimum gimnazjum bądź ośmioletnią szkołę podstawową. W celu uzyskania tytułu technika należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią. Matura nie jest wymagana.

Praca

Technik usług fryzjerskich znajdzie zatrudnienie w renomowanych salonach fryzjerskich. Posiada również kwalifikacje niezbędne do otworzenia własnej działalności gospodarczej.

Wykaz przedmiotów
Lp Przedmiot Razem w cyklu kształcenia
FRK. 01. WYKONYWANIE USŁUG FRYZJERSKICH
KSZTAŁCENIE ZAWODOWE TEORETYCZNE
1 Bezpieczeństwo i higiena pracy w branży fryzjerskiej 20
2 Komunikacja interpersonalna i społeczna 20
3 Język angielski zawodowy 20
4 Marketing 20
5 Podstawy fryzjerstwa 30
6 Materiały fryzjerskie 30
7 Aspekty stylizacji we fryzjerstwie 30
8 Techniki i technologie fryzjerskie 30
KSZTAŁCENIE ZAWODOWE PRAKTYCZNE
9 Pracownia fryzjerska 346
FRK.03. PROJEKTOWANIE I WYKONYWANIE FRYZUR
KSZTAŁCENIE ZAWODOWE TEORETYCZNE
1 Bezpieczeństwo i higiena pracy w branży fryzjerskiej 20
2 Język angielski zawodowy 20
3 Projektowanie i estetyka 40
4 Kreowanie wizerunku 40
KSZTAŁCENIE ZAWODOWE PRAKTYCZNE
5 Pracownia fryzur artystycznych 173
Razem839
Praktyka zawodowa 8 tygodni (Łącznie 280 godzin).

Kształcenie praktyczne odbywa się w naszych pracowniach zawodowych.

W cenie czesnego zapewniamy wszelkie materiały potrzebne do nauki zawodu.

 

*Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. O szczegóły dopytaj w sekretariacie!