więcej
mniej

Fryzjer

Kwalifikacja

FRK.01

Fryzjer 514101

  • Kraków
Kwalifikacja: FRK. 01. Wykonywanie USŁUG fryzjerskich

Nauka tego zawodu realizowana jest w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego (KKZ).

Fryzjer to kierunek, który umożliwia nabycie i umiejętności, i praktyki w zawodzie. Absolwent fryzjerstwa potrafi prowadzić salon fryzjerski zarówno pod względem praktycznym jak i estetycznym. Posiada nie tylko wiedzę i umiejętności istotne do wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych oraz strzyżenia włosów, ale potrafi również dokonać analizy kolorystycznej i przeprowadzić zabieg koloryzacji. Zna zasady sprzedaży i ekspozycji artykułów fryzjerskich, potrafi ocenić je pod względem jakościowym i estetycznym. Fryzjer zna też podstawy komunikacji z klientem, które są bardzo ważne w tym zawodzie. 

Czas trwania nauki

2 lata (4 semestry).  

System nauki

Dzienny, wieczorowy lub zaoczny.

Tytuł zawodowy

Ukończenie kwalifikacji skutkuje otrzymaniem zaświadczenia o posiadaniu kwalifikacji zawodowych w danym zakresie. Zgodnie z reformą Ministerstwa Edukacji Narodowej od września 2012 roku w kwalifikacyjnych kursach zawodowych mogą uczestniczyć wszystkie osoby pełnoletnie, które ukończyły minimum gimnazjum bądź ośmioletnią szkołę podstawową. Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum zasadniczą szkołę zawodową lub kurs kompetencji ogólnych na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej.
Po uzupełnieniu kwalifikacji  FRK.03 oraz wykształcenia średniego, Absolwent może uzyskać tytuł Technika usług fryzjerskich.

Praca

Fryzjer znajdzie zatrudnienie w renomowanych salonach fryzjerskich. Posiada również kwalifikacje niezbędne do otworzenia własnej działalności gospodarczej.

Wykaz przedmiotów
Lp Przedmiot Razem w cyklu kształcenia
FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich
KSZTAŁCENIE ZAWODOWE TEORETYCZNE
1 Bezpieczeństwo i higiena pracy w branży fryzjerskiej 20
2 Komunikacja interpersonalna i społeczna 20
3 Język angielski zawodowy 20
4 Marketing 20
5 Podstawy fryzjerstwa 30
6 Materiały fryzjerskie 30
7 Aspekty stylizacji we fryzjerstwie 30
8 Techniki i technologie fryzjerskie 30
KSZTAŁCENIE ZAWODOWE PRAKTYCZNE
9 Pracownia fryzjerska 346
Razem546

Praktyka zawodowa - brak obowiązku odbywania praktyk zawodowych.

Kształcenie praktyczne odbywa się w naszych pracowniach zawodowych.

W cenie czesnego zapewniamy wszelkie materiały potrzebne do nauki zawodu.

 

*Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. O szczegóły dopytaj w sekretariacie!