więcej
mniej

Technik archiwista

Kwalifikacja

EKA.02 EKA.03

Technik archiwista 441403

  • Kraków
KWALIFIKACJA: EKA. 02. organizacja i prowadzenie archiwum
KWALIFIKACJA: EKA. 03. opracowywanie materiałów archiwalnych

Nauka tego zawodu realizowana jest w ramach Szkoły Policealnej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej. Pierwszą kwalifikację zawodową można uzyskać już po roku nauki, drugą z tytułem technika po 2 latach nauki.

Rolą archiwisty jest porządkowanie i katalogowanie dokumentacji, która jest obecna w każdej firmie bądź instytucji. Pomimo powszechnej digitalizacji dokumenty nadal przechowywane są również w formie tradycyjnej, a jej poprawne archiwizowanie wymaga zatrudnienia wykwalifikowanego specjalisty. Z uwagi na wspomnianą digitalizację, archiwista czynnie uczestniczy w organizowaniu archiwum elektronicznego, a następnie w prowadzeniu wirtualnego katalogu. Jako osoba najlepiej na terenie placówki rozeznana w funkcjonowaniu archiwum, na prośbę poszczególnych pracowników odnajduje i przekazuje konkretne dokumenty. Archiwista nadzoruje także przepływ dokumentów wewnątrz firmy, dbając o to, by trafiły one do odpowiedniego archiwum zarówno w wersji elektronicznej, jak i tradycyjnej. 

 

KIERUNEK BEZPŁATNY !
WYDAJEMY LEGITYMACJE SZKOLNE ORAZ ZAŚWIADCZENIA DO: ZUS, KRUS I MOPS.
CZAS TRWANIA NAUKI

2 lata (4 semestry).

SYSTEM NAUKI

Dzienny, wieczorowy lub zaoczny.

TYTUŁ ZAWODOWY

W celu uzyskania tytułu technika należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią. Matura nie jest wymagana.

PRACA

Technik archiwista ma możliwość podjęcia pracy w: archiwach urzędów państwowych i samorządowych np. sądach, muzeach, szpitalach, a także w kancelariach prawnych i notarialnych, bankach lub prywatnych firmach zajmujących się wykonywaniem usług archiwizacyjnych.

WYKAZ PRZEDMIOTÓW
lp Przedmiot Semestr I Semestr II Semestr III Semestr VI Razem
Kształcenie zawodowe teoretyczne
1 Podstawy archiwistyki 40 40 0 0 80
2 Metody pracy w archiwum zakładowym 0 40 60 60 160
3 Prawo archiwalne 40 0 0 0 40
4 Język obcy zawodowy 0 0 30 30 60
Kształcenie zawodowe praktyczne
5 Prowadzenie archiwum i opracowanie materiałów archiwalnych 75 95 85 85 340
PRZEDMIOT OGÓŁNOKSZTAŁCĄCY
6 Podstawy przedsiębiorczości* 20 0 0 0 20
Razem175175175175700

 

PRAKTYKA ZAWODOWA 4 TYGODNIE (ŁĄCZNIE 140 GODZIN).

Kształcenie praktyczne odbywa się w naszych pracowniach zawodowych oraz instytucjach stanowiących potencjalne miejsca zatrudnienia.

 

*Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. O szczegóły dopytaj w sekretariacie!