więcej
mniej

Psychologia z socjologią - Coaching

KZiS

2634

Psychologia rozwoju osobistego

  • Kraków
Kzis 2634: Psychologia Rozwoju Osobistego  

Zapotrzebowanie na wiedzę i doświadczenie profesjonalnych trenerów pogłębiło się w ostatnim czasie nie tylko ze strony pracodawców, ale również prywatnych klientów poszukujących life – coachów, którzy podpowiedzą jak pokonać własne ograniczenia i wybrać odpowiednią ścieżkę rozwoju. Kierunek, który oferujemy, przeznaczony jest dla osób chcących się uczyć funkcjonowania w roli coacha oraz rozwijać swoje kompetencje w tym zakresie. Podczas wykładów, ćwiczeń i zajęć superwizyjnych Słuchacz uczy się budowania relacji, służącej osobistemu i zawodowemu rozwojowi klienta.

Czas trwania nauki

1 rok (2 semestry).

System nauki

Dzienny, wieczorowy lub zaoczny.

Uzyskany Tytuł

Certyfikat potwierdzający zdobycie kwalifikacji zawodowych wraz z suplementem oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Praca

Ukończenie tego kierunku przyda się w każdym zawodzie. Coach znajdzie zatrudnienie w branży sportowej, szkoleniowej, medialnej, a także w działach HR, urzędach pracy i poradniach psychologicznych.

Wykaz przedmiotów
lp Przedmiot Razem w cyklu kształcenia
Kształcenie zawodowe teoretyczne
1 Podstawy psychologii 20
2 Podstawy socjologii 20
3 Socjotechniki 20
4 Zarządzanie kadrami 20
5 Coach - jego osobowość i osobisty trening 20
6 Leadership i coaching - budowanie skutecznego zespołu, motywowanie, komunikacja 20
7 Kształtowanie relacji coachingowej w zależności od typu osobowości klienta 20
Kształcenie zawodowe praktyczne
8 Komunikacja interpersonalna i językowa 20
9 Warsztaty z negocjacji 20
10 Budowanie wizerunku w przekazie medialnym 20
11 Trening asertywności 20
12 Coaching - metody i techniki zaawansowane (radzenie sobie w sytuacjach trudnych, Co-active Coaching) 20
Razem240

 


Kształcenie praktyczne odbywa się w naszych pracowniach zawodowych.

 

*Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. O szczegóły dopytaj w sekretariacie!

ZOBACZ RÓWNIEŻ