więcej
mniej

Pracownik biurowy

KZiS

411

Pracownik obsługi biurowej

  • Kraków
Kzis 411: Pracownik obsługi biurowej

Pracownik biurowy to kierunek dla osób, które wykazują się wysoką kulturą osobistą, perfekcyjną organizacją pracy oraz komunikatywnością. Absolwent naszej szkoły jest profesjonalnie przygotowany do wykonywania prac biurowych oraz wszystkich czynności związanych z przygotowaniem spotkań służbowych. Potrafi sporządzać i archiwizować dokumentację. Podczas zajęć praktycznych uczy się także korzystać z programów komputerowych, niezbędnych do rzetelnego wykonywania zleconych zadań. Potrafi przygotowywać standardowe formy korespondencji służbowej, a także obsługiwać wszelkie urządzenia biurowe. Pracownik biurowy zna oraz potrafi zastosować przepisy prawa pracy, prawa cywilnego, gospodarczego i finansów publicznych. Posiada też wiedzę na temat samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

Czas trwania nauki

1 rok (2 semestry).

System nauki

Dzienny, wieczorowy lub zaoczny.

Uzyskany Tytuł

Certyfikat potwierdzający zdobycie kwalifikacji zawodowych wraz z suplementem oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Praca

Tak szerokie spektrum kształcenia daje praktycznie nieograniczone możliwości zatrudnienia w każdej firmie niezależnie od branży.

Wykaz przedmiotów
lp Przedmiot Semestr I Semestr II Razem
Kształcenie zawodowe teoretyczne
1 Działalność gospodarcza 50 0 50
2 Podstawy prawa cywilnego 0 30 30
3 Podstawy prawa pracy 0 50 50
4 Podstawy prawa administracyjnego 40 0 40
5 Prawo finansów publicznych 20 0 20
Kształcenie zawodowe praktyczne
6 Pracownia dokumentacji biurowej 40 0 40
7 Pracownia administracji 0 70 70
Razem150150300

Kształcenie praktyczne odbywa się w naszych pracowniach zawodowych oraz instytucjach stanowiących potencjalne miejsca zatrudnienia.

 

*Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. O szczegóły dopytaj w sekretariacie!