więcej
mniej

Księgowość i kadry

Kwalifikacja

EKA.05

Specjalista do spraw HR

  • Kraków
KWALIFIKACJA: EKA. 05. PROWADZENIE SPRAW KADROWO-PŁACOWYCH I GOSPODARKI FINANSOWEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH  

Nauka tego zawodu realizowana jest w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego (KKZ). 

Księgowość i kadry to idealny kierunek dla osób o analitycznym umyśle, które dobrze czują się w świecie liczb i analiz finansowych. Słuchacz tego kierunku zyskuje gruntowną wiedzę w dziedzinie księgowości, kadr i płac. Uczy się prowadzić dokumentację pracowniczą, pełne rejestry transakcji finansowych oraz sporządzać ewidencje i bilanse. Podczas zajęć praktycznych kształtuje umiejętność obsługi księgowych programów komputerowych, wypełniania wszelkich druków i formularzy, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i zatrudnianiem personelu. Absolwent potrafi dokonywać rozliczeń z ZUS-em i Urzędem Skarbowym, a zdobyta praktyka oraz wiedza, dotycząca obowiązujących przepisów prawa, gwarantują prawidłowy obieg dokumentów w firmie, a także terminowe naliczanie podatków i opłat.

Czas trwania nauki

1 rok (2 semestry).

System nauki

Dzienny, wieczorowy lub zaoczny.

Uzyskany Tytuł

Certyfikat potwierdzający zdobycie kwalifikacji zawodowych wraz z suplementem oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Po uzupełnieniu kwalifikacji EKA. 04., Absolwent może uzyskać dodatkowo tytuł Technika ekonomisty.

Po uzupełnieniu kwalifikacji EKA.07, Absolwent może uzyskać dodatkowo tytuł Technika rachunkowości.

Praca

Specjalista do spraw HR może znaleźć zatrudnienie w działach księgowości, fakturowania, kadr i płac, w biurach księgowych i rachunkowych, korporacjach, urzędach i instytucjach publicznych.

Wykaz przedmiotów
lp Przedmiot Razem w cyklu kształcenia
EKA.05. PROWADZENIE SPRAW KADROWO-PŁACOWYCH I GOSPODARKI FINANSOWEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
Kształcenie zawodowe teoretyczne
1 Bezpieczeństwo i higiena pracy w branży ekonomicznej 20
2 Komunikacja interpersonalna i społeczna 20
3 Język angielski zawodowy 20
4 Polityka i organizacja przedsiębiorstw 40
5 Elementy statystyki opisowej 30
6 Kadry i płace 40
7 Rozliczenia finansowe przedsiębiorstw 40
Kształcenie zawodowe praktyczne
8 Systemy komputerowe w dokumentacji kadrowo-płacowej 119
9 Systemy komputerowe w rozliczeniach finansowych 120
Razem449
PRAKTYKA ZAWODOWA 4 TYGODNIE (ŁĄCZNIE 140 GODZIN).

Kształcenie praktyczne odbywa się w naszych pracowniach zawodowych oraz instytucjach stanowiących potencjalne miejsca zatrudnienia.

 

*Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. O szczegóły dopytaj w sekretariacie!