więcej
mniej

Technik fotografii i multimediów

Kwalifikacja

AU.23 AU.28

Technik fotografii i multimediów

  • Kraków
kwalifikacjA AU.23: Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu
KWALIFIKACJA AU.28: realizacja projektów multimedialnych

Nauka tego zawodu realizowana jest w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego (KKZ).

Kierunek ten przeznaczony jest dla osób, które są zainteresowane fotografią profesjonalnie – traktowaną jako zawód, ale także dla tych, dla których jest ona formą ekspresji artystycznej lub pasją. W trakcie nauki pod kierunkiem wykwalifikowanych wykładowców Słuchacz kompletuje niezbędne w tym zawodzie portfolio fotograficzne. Rozbudowany program nauki obejmuje zajęcia w studio, plenery, warsztaty komputerowe oraz szereg przedmiotów o charakterze teoretycznym, znacząco rozwijających kulturę wizualną. Absolwenci mogą funkcjonować na rynku fotograficznym jako samodzielni twórcy, działać w przestrzeni artystycznej lub komercyjnej. Udzielać się w reklamie, modzie, portrecie czy reportażu.

Czas trwania nauki

2,5 roku (5 semestrów).

System nauki

Dzienny, wieczorowy lub zaoczny.

Tytuł zawodowy

Ukończenie jednego z  poziomów kwalifikacji skutkuje otrzymaniem zaświadczenia o posiadaniu kwalifikacji zawodowych w danym zakresie, a ukończenie obu jest równoznaczne z uzyskaniem tytułu technika. Zgodnie z reformą Ministerstwa Edukacji Narodowej od września 2012 roku w kwalifikacyjnych kursach zawodowych mogą uczestniczyć wszystkie osoby pełnoletnie, które ukończyły minimum gimnazjum bądź ośmioletnią szkołę podstawową. W celu uzyskania tytułu technika należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią. Matura nie jest wymagana.

Praca

Technik fotografii znajdzie zatrudnienie w studiach fotograficznych, przemyśle fotooptycznym, agencjach reklamowych lub prowadząc własną praktykę zawodową.

Wykaz przedmiotów
Lp Przedmiot Razem w cyklu kształcenia
Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów
1 Język obcy zawodowy (JOZ) 20
2 Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) 20
3 Podstawy działalności gospodarczej (PDG) 20
4 Podstawy komunikacji społecznej (KPS) 20
5 Organizacja zespołu (OMZ) 30
efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego
6 Podstawy fotografii 65
7 Marketing 20
A.23: Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu
8 Organizacja prac fotograficznych 160
9 Rejestracja obrazu 170
10 Kopiowanie i obróbka obrazu 158
A.28: Realizacja projektów multimedialnych
11 Przygotowanie materiałów cyfrowych do wykonywania projektów multimedialnych 100
12 Przygotowanie projektów multimedialnych 95
Razem878

 

Praktyka zawodowa 4 tygodnie (Łącznie 160 godzin).

Kształcenie praktyczne odbywa się w naszych pracowniach zawodowych oraz instytucjach stanowiących potencjalne miejsca zatrudnienia.

 

*Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. O szczegóły dopytaj w sekretariacie!