UWAGA WAŻNE! EGZAMINY ZAWODOWE 2020

EGZAMINY ZAWODOWE OKE STYCZEŃ/LUTY 2020

Przypominamy, że na egzamin zawodowy należy zgłosić się 30 minut przed jego rozpoczęciem z dowodem osobistym i czarnym długopisem.

Na egzamin praktyczny z wykonaniem (AU.62, MS.01/Z.01, MS.04, RL.26) należy przynieść odpowiedni strój roboczy.

TRZYMAMY KCIUKI !

CUKIERNIK (T.04)
• EGZAMIN PISEMNY - 10.01.2020, GODZ. 10.00 (HOTEL PARK INN, ul. Monte Cassino 2, sala konferencyjna).

FLORYSTA (RL.26)
• EGZAMIN PISEMNY - 10.01.2020, GODZ. 12.00 (HOTEL PARK INN, ul. Monte Cassino 2, sala konferencyjna),
• EGZAMIN PRAKTYCZNY – 07.02.2020, GODZ. 12.00/16.00 (DPS HELCLÓW).

OPIEKUN MEDYCZNY (MS.04)
• EGZAMIN PISEMNY - 10.01.2020, GODZ. 14.00 (HOTEL PARK INN, ul. Monte Cassino 2, sala konferencyjna),
• EGZAMIN PRAKTYCZNY – 09.02.2020, GODZ. 08.00/12.00 (ul. Basztowa 4).

TECHNIK INFORMATYK (E.13)
• EGZAMIN PISEMNY - 10.01.2020, GODZ. 12.00 (HOTEL PARK INN, ul. Monte Cassino 2, sala konferencyjna),
• EGZAMIN PRAKTYCZNY – 09.02.2020, GODZ. 08.00 (ul. Szlak 32).

TECHNIK INFORMATYK (E.14)
• EGZAMIN PRAKTYCZNY – 14.01.2020, GODZ. 12.00 (ul. Szlak 32).

TECHNIK INFORMATYK (EE.08)
• EGZAMIN PISEMNY – 10.01.2020, GODZ. 10.00 (HOTEL PARK INN, ul. Monte Cassino 2, sala konferencyjna),
• EGZAMIN PRAKTYCZNY – 07.02.2020, GODZ. 16.00; 08.02.2020, GODZ.08.00/12.00/16.00.

TECHNIK INFORMATYK (EE.09)
• EGZAMIN PISEMNY –10.01.2020, GODZ. 14.00 (HOTEL PARK INN, ul. Monte Cassino 2, sala konferencyjna),
• EGZAMIN PRAKTYCZNY – 20.01.2020, GODZ. 12.00 (ul. Szlak 32).

TECHNIK MASAŻYSTA (MS.01/Z.01)
• EGZAMIN PISEMNY – 10.01.2020, GODZ. 14.00 (HOTEL PARK INN, ul. Monte Cassino 2, sala konferencyjna),
• EGZAMIN PRAKTYCZNY -27.01.2020, GODZ. 12.00/16.00; 28.01.2020, GODZ.08.00/12.00/16.00 (ul. Basztowa 4).

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI (AU.36)
• EGZAMIN PISEMNY - 10.01.2020, GODZ. 12.00 (HOTEL PARK INN, ul. Monte Cassino 2, sala konferencyjna),
• EGZAMIN PRAKTYCZNY – 17.01.2020, GODZ. 09.00 /15.00 (ul. Szlak 32).

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI (AU.65)
• EGZAMIN PISEMNY - 10.01.2020, GODZ. 14.00 (HOTEL PARK INN, ul. Monte Cassino 2, sala konferencyjna),
• EGZAMIN PRAKTYCZNY –20.01.2020, GODZ. 09.00/15.00 (ul. Szlak 32).

TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH (AU.61)
• EGZAMIN PISEMNY – 10.01.2020, GODZ. 12.00 (HOTEL PARK INN, ul. Monte Cassino 2, sala konferencyjna),
• EGZAMIN PRAKTYCZNY – 09.01.2020, GODZ. 13.00 (ul. Szlak 32).

TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH (AU.62)
• EGZAMIN PISEMNY - 10.01.2020, GODZ. 14.00 (HOTEL PARK INN, ul. Monte Cassino 2, sala konferencyjna),
• EGZAMIN PRAKTYCZNY – 09.02.2020, GODZ. 12.00 (ul. Basztowa 4).